Tjejer vid mixerbord

Nätverket i musik

Nätverket för musiklärare har skapat Musiklärarportalen.se. Det är ett forum där musiklärare, lärarutbildare och forskare tillsammans kan problematisera musikläraruppdraget och hjälpas åt att höja kvaliteten på svensk musikundervisning.

För att utveckla en kollegial samsyn om planering, undervisning, bedömning och dokumentation måste man som lärare få möjlighet att träffas regelbundet och samarbeta. Ett sådant samarbete är nödvändigt om vi ska kunna sträva mot en mer likvärdig undervisning och bedömning. Musiklärarnas interaktiva nätverk kan stimulera till och bli ett viktigt komplement till fysiska träffar. Här kan deltagare mötas när som helst oberoende av tid och rum. Dessutom kan musiklärare från hela landet vara med i ett och samma nätverk. En musiklärarkår som står enig i frågor kring musikundervisning och musiklärares arbetssituation har större genomslagskraft än en ensam musiklärare som själv måste föra sin talan.