Make Music Matter! Network

Make Music Matter! Network

Make Music Matter! Network har skapat Musiklärarportalen.se.
Det är ett forum där musiklärare, lärarutbildare och forskare tillsammans kan problematisera musikläraruppdraget och hjälpas åt att höja kvaliteten på svensk musikundervisning.

Make Music Matter är ett nationellt nätverk i musik som drivs av Linnéuniversitetet

Syftet med nätverket är att erbjuda musiklärare kompetensutveckling för att utveckla sin musikundervisning, detta sker bland annat genom interaktiva nätverksträffar och ett årligt musikkonvent på Linnéuniversitetet med intressanta föreläsningar, kreativa workshops, paneldebatter, konserter, underhållning och mingel. Inom ramen för nätverkets verksamhet ingår skolprojekt vars syfte är att ge elever nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel med hjälp av digitala verktyg i innovativa miljöer samt att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Samarbetspartners är Sveriges Kommuner och Regioner, Soundtrap by Spotify, Stiftelsen Signatur, Academy of Music and Business och ABBA The Museum.

För att utveckla en kollegial samsyn om planering, undervisning, bedömning och dokumentation måste man som lärare få möjlighet att träffas regelbundet och samarbeta. Ett sådant samarbete är nödvändigt om vi ska kunna sträva mot en mer likvärdig undervisning och bedömning. Musiklärarnas interaktiva nätverk kan stimulera till och bli ett viktigt komplement till fysiska träffar. Här kan deltagare mötas när som helst oberoende av tid och rum. Dessutom kan musiklärare från hela landet vara med i ett och samma nätverk. En musiklärarkår som står enig i frågor kring musikundervisning och musiklärares arbetssituation har större genomslagskraft än en ensam musiklärare som själv måste föra sin talan.

Mer information