elever och lärare i klassrum med datorer

Språklärarnätverket English for Young Learners

Är du klasslärare i årskurs F–3 eller 4–6 och intresserad av fortbildning och den senaste forskningen inom engelskundervisning i skolans tidiga år? Då är Språklärarnätverket English for Young Learners något för dig!

Eller är du rektor på en grundskola eller skolchef i en kommun och behöver hjälp med kompetensutvecklingsprogram för lärare som undervisar i engelska? Då är Språklärarnätverket English for Young Learners ett forum som hjälper dig!

Sugen på att veta mer om formativ bedömning av engelskkunskaper? Eller varför inte en uppfräschning i IKT och digital literacy för det språkdidaktiska området, workshopar och föreläsningar om kultur, realia, film och litteratur från engelskspråkiga områden?

Skräddarsydda utbildningar

Språklärarnätverket English for Young Learners vid institutionen för språk erbjuder fortbildning i engelsk språkdidaktik, inklusive litteraturdidaktik, för regionens verksamma lärare i grundskolan. Våra lärare och lärarutbildare har flera års erfarenhet av fortbildning ute i kommuner och skolor.

Vi erbjuder hela och halva utbildningsdagar och skräddarsydda kurser på plats i skolor, med praktiska workshopar och föreläsningar. I stort sett varje termin erbjuder vi också öppna seminarier eller workshopar inom språk- och litteraturdidaktiskt relevanta områden, såväl i Kalmar och Växjö som online.

Teman för kompetensutveckling

Följande lista ger en bild av vilka teman vi erbjuder kompetensutveckling inom:

 • Formativ bedömning i engelskundervisningen
 • Betygsättning av språkkunskaper i årskurs 6
 • Uppfräschning av muntliga och skriftliga engelskkunskaper
 • IKT och digital literacy for engelsklärare
 • Grammatik och uttalslära
 • Kommunikativ språkundervisning
 • Europarådets referensram för språk (GERS)
 • Internationella språkprov och diplom
 • Språkundervisning och interkulturell förståelse
 • Skönlitterära texter för barn och ungdomar i engelskundervisningen
 • Film, realia och kultur från de länder och områden där engelska talas
 • Autenticitet som motivationsfaktor i engelskundervisning

Inom vårt nätverk för ämneslärare, Språklärarnätverket för ämneslärare, erbjuder vi specialsydda arrangemang och kompetensutvecklingsprogram för lärare på högstadiet och gymnasiet.

Vår utgångspunkt är att alla aktiviteter erbjuds kostnadsfritt för deltagande skolor/lärare, och att uppdragsgivaren enbart står för eventuella resekostnader.

Mer information

Kontakta gärna vår studierektor i lärarutbildningsfrågor, Emil Tyberg, för mer information eller för en diskussion om ett eventuellt uppdrag.