pratbubblor med "hej" på olika språk

Språklärarnätverket

Är du språklärare och intresserad av fortbildning och den senaste forskningen inom språk och litteraturdidaktik? Då är Språklärarnätverket något för dig!

Sugen på att veta mer om betygsättning och bedömning i engelska, franska, spanska, och tyska? Eller varför inte en uppfräschning i IKT och digital literacy för det språkdidaktiska området, workshops och föreläsningar om kultur, realia, film och litteratur från de aktuella länderna där språken talas?

Språklärarnätverket vid institutionen för språk vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö erbjuder fortbildning i språk och litteraturdidaktik för regionens verksamma språklärare på låg-, mellan- och högstadiet och gymnasiet/komvux. Våra lärare och lärarutbildare har flera års erfarenhet av fortbildning ute bland kommunerna och skolorna.

Vi erbjuder hela och halva utbildningsdagar och skräddarsydda kurser på plats i skolor, med praktiska workshops och föreläsningar om:

 • betygsättning och bedömning
 • uppfräschning av muntlig och skriftliga språkkunskaper i spanska, franska, tyska och engelska
 • IKT och digital literacy for språklärare
 • grammatik och uttalslära
 • kommunikativ språkundervisning
 • Europarådets referensram för språk
 • internationella språkprov och diplom
 • språkundervisning och interkulturell förståelse
 • skönlitterära texter i språkundervisning
 • film, realia och kultur från de länder där språken talas
 • autenticitet som motivationsfaktor i språkundervisning