två kvinnor samtalar

Handledarnätverket Linnea – professionell handledning i socialt arbete

Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession möter människor i utsatta situationer. Handledarnätverket Linnea förmedlar kontakter till handledare som är utbildade på Linnéuniversitetet.

Söker du handledare?

Handledarnätverket Linnéa består av personer som har genomfört handledarutbildning på Linnéuniversitetet motsvarande 30 hp. Dessa personer har en tidigare yrkeserfarenhet inom bland annat:

  • socialt arbete
  • pedagogik
  • neuropsykiatri
  • ledarskap

I det avtal med aktuell uppdragsgivare/grupp/enskild som sker inför varje handledningsuppdrag, tydliggörs vilken typ av handledning samt vilket tidsperspektiv som ska gälla. Handledningen kan ske i grupp eller individuellt.

Kontakta Zum Wik för kontaktuppgifter till personer i handledarnätverket.

Om handledning

Grunden i handledningsprocessen är att medvetandegöra upplevda situationer samt att reflektera, undersöka och bearbeta dessa för att hitta alternativa vägar och strategier att gå vidare med. Arbetssättet under handledningens gång innefattar den reflekterande undersökande dialogen. Specifika metoder används för att stimulera reflektion kring det fokuserade problemet och för att frigöra de kreativa krafter varje människa har inom sig. Processen i handledning bygger på delaktighet och ansvar för både handledare och deltagare.