Intressanta möten

Nätverk för karriärlärare

Förstelärare och lektorer inbjuds att delta i Linnéuniversitetets och Skolverkets pilotnätverk för karriärlärare 2019/2020. Grunden för nätverkets verksamhet är deltagarnas egna frågeställningar, behov och utvecklingsarbete.

Nätverkets syfte

Nätverket för karriärlärare utgör ett forum för dig som vill:

 • möta andra förstelärare och lektorer för att utbyta erfarenheter och kunskap i för dig relevanta och aktuella områden
 • fördjupa och utveckla ditt förstelärar-/lektorsuppdrag genom dialog med andra förstelärare och lektorer
 • knyta kontakter och träffa personer som jobbar med motsvarande områden och liknande uppdrag för inspiration och konkreta tips
 • delta i en arena där du tar del av aktuell forskning kring bland annat praktiknära studier, skolutveckling, lärarledarskap, undervisningsutveckling och didaktik,
 • få möjligheter att reflektera över vad skolutveckling konkret innebär och kan bedrivas för dig och för andra
 • få perspektiv på din roll som ledare vad gäller styrning , ansvar och organisering av skolutveckling
 • skapa en grogrund för diskussioner mellan och inom huvudmäns organisation
 • aktivt bidra genom deltagande i nätverkets aktiviteter och själv dela med dig av dig och/eller dina kollegors pågående arbeten.

Organisation

Grunden för nätverkets verksamhet är deltagarnas egna frågeställningar, behov och utvecklingsarbete. Innehållet kan exempelvis vara att presentera ett pågående utvecklingsarbete, systematiskt kvalitetsarbete, organisation och uppdrag för förstelärare, strategier för kollegialt lärande, dilemman/utmaningar och praktiska frågor.

Innehållet under nätverksträffarna utgörs av följande områden:

 • Hur yrkesrollen kan stärkas i syfte att bidra till professionsutveckling samt kapacitetsbyggande i form av ramar och strukturer som är nödvändiga för kollegialt lärande.
 • Hur ett tillitsfullt klimat kan skapas och kommunikationens kraft och betydelse i utvecklingsarbete för att konstruktivt hantera motstånd
 • Arbetsprocesser i deltagarnas olika verksamheter och hur arbetsgrupper kan synliggöra och visa resultat.

Datum för träffar
2019: 10 oktober, 5 december
2020: 17 januari, 20 mars och 23 april.

Vi vill ha din anmälan senast den 30 augusti.

Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet stödjer och samordnar nätverket och sprider information om träffarna. När så efterfrågas bidrar universitetet med innehåll i form av omvärldsbevakning samt aktuell forskning från såväl nationella som internationella skolforskare.

Styrgrupp
Carl-Henrik Adolfsson, Linnéuniversitetet
Daniel Alvunger, Linnéuniversitetet
Susanna Dahlskog, förstelärare, Vetlanda kommun
Anders Nilsson, utvecklingsledare, Nässjö kommun
Ylva Tinnert-Gelebo, utvecklingsledare Mörbylånga kommun
Malin Toro Nilsson, tf rektor och förstelärare, Calmare Internationella Skola, Kalmar

Anmälan till nätverket för karriärlärare

Anmälan till nätverket.

Vi vill ha din anmälan senast 30 augusti 2019. Antalet platser är begränsat så principen först till kvarn gäller. Inkomna anmälningar efter att platserna fyllts sätts upp på en reservlista.

Hör gärna av er om det är några frågor!