Intressanta möten

Nätverk för karriärlärare

Det är förstelärare och lektorer som deltar i Linnéuniversitetets och Skolverkets pilotnätverk för karriärlärare 2019/2020. Grunden för nätverkets verksamhet är deltagarnas egna frågeställningar, behov och utvecklingsarbete.

Nätverkets syfte

Nätverket för karriärlärare utgör ett forum för dig som vill:

 • möta andra förstelärare och lektorer för att utbyta erfarenheter och kunskap i för dig relevanta och aktuella områden
 • fördjupa och utveckla ditt förstelärar-/lektorsuppdrag genom dialog med andra förstelärare och lektorer
 • knyta kontakter och träffa personer som jobbar med motsvarande områden och liknande uppdrag för inspiration och konkreta tips
 • delta i en arena där du tar del av aktuell forskning kring bland annat praktiknära studier, skolutveckling, lärarledarskap, undervisningsutveckling och didaktik,
 • få möjligheter att reflektera över vad skolutveckling konkret innebär och kan bedrivas för dig och för andra
 • få perspektiv på din roll som ledare vad gäller styrning , ansvar och organisering av skolutveckling
 • skapa en grogrund för diskussioner mellan och inom huvudmäns organisation
 • aktivt bidra genom deltagande i nätverkets aktiviteter och själv dela med dig av dig och/eller dina kollegors pågående arbeten.
 • Professionsutveckling genom kollegialt lärande.
 • Ramar och strukturer för att leda kollegialt lärande med utgångspunkt i skolans systematiska kvalitetsarbete.
 • Fördjupad kunskap om pedagogisk processledning och olika processverktyg.

Mål för arbetet i nätverket

 • Karriärlärare har kunskap om och använder medvetet olika strategier och processverktyg i sitt uppdrag för att leda utvecklingsarbeten i verksamheten.
 • Karriärlärare använder varandra som resurser i nätverket.
 • Karriärlärare bidrar till en kompetensutvecklingskultur som kännetecknas av ett undersökande, utforskande och reflekterande förhållningssätt

Organisation

Grunden för nätverkets verksamhet är deltagarnas egna frågeställningar, behov och utvecklingsarbete. Innehållet kan exempelvis vara att presentera ett pågående utvecklingsarbete, systematiskt kvalitetsarbete, organisation och uppdrag för förstelärare, strategier för kollegialt lärande, dilemman/utmaningar och praktiska frågor.

Innehållet under nätverksträffarna utgörs av följande områden:

 • Hur yrkesrollen kan stärkas i syfte att bidra till professionsutveckling samt kapacitetsbyggande i form av ramar och strukturer som är nödvändiga för kollegialt lärande.
 • Hur ett tillitsfullt klimat kan skapas och kommunikationens kraft och betydelse i utvecklingsarbete för att konstruktivt hantera motstånd
 • Arbetsprocesser i deltagarnas olika verksamheter och hur arbetsgrupper kan synliggöra och visa resultat.

Datum för träffar
2019: 10 oktober, 5 december
2020: 17 januari, 20 mars och 23 april.

Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet stödjer och samordnar nätverket och sprider information om träffarna. När så efterfrågas bidrar universitetet med innehåll i form av omvärldsbevakning samt aktuell forskning från såväl nationella som internationella skolforskare.

Styrgrupp
Carl-Henrik Adolfsson, Linnéuniversitetet
Daniel Alvunger, Linnéuniversitetet
Susanna Dahlskog, förstelärare, Vetlanda kommun
Anders Nilsson, utvecklingsledare, Nässjö kommun
Ylva Tinnert-Gelebo, utvecklingsledare Mörbylånga kommun
Malin Toro Nilsson, tf rektor och förstelärare, Calmare Internationella Skola, Kalmar

Anmälan till nätverket för karriärlärare är stängd

 

Tack till alla som har visat intresse för nätverket! Vi stängde anmälan den 30 augusti. Nätverket är ett pilotprojekt i samarbete med Skolverket och vi har tyvärr inte möjlighet att samarbeta med alla skoluvudmän som har hört av sig.

Hör gärna av er om det är några frågor!