Vacker grönska

Anmälan till nätverk för karriärlärare höstterminen 2020

Här anmäler du intresse för deltagande i Nätverk för karriärlärare höstterminen 2020 som vi på Linnéuniversitetet anordnar i samarbete med Skolverket (OBS! Om du också vill söka till kursen Skolutvecklande lärarledarskap och systematiskt kvalitetsarbete 4PE015 söker du via antagning.se). Eftersom antalet platser i nätverket är begränsat och erfarenheten är att trycket är stort för att delta vill vi att anmälan betraktas som bindande. Välkommen med din anmälan!


Här finns mer information om nätverket och även kontaktuppgifter till nätverksledarna

 

Anmälan 

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.