Nätverk för fritidshem

Nätverk för lärare i fritidshem

Nätverket startades 2015 med syfte att lärande och utveckling ska ske mellan universitetets forskning och utbildning samt skolväsendet i form av fritidshemmets lärare och verksamhet i regionen. Ambitionen är att utveckla samverkan mellan Linnéuniversitetet och lärare i fritidshem vid framförallt VFU-skolorna inom partnerområdena.

Nätverkets mål

  • Utveckla befintligt samarbete mellan universitetsförlagda och verksamhetsförlagd utbildning.
  • Sprida forskning inom ämnesområdet till yrkesverksamma lärare i fritidshemmet.
  • Bidra till yrkesverksammas utveckling inom ämnesområdet fritidshemspedagogik och utveckling av den undervisning som sker vid fritidshemmen inom vårt VFU-område.
  • Genom dialog med lärare i fritidshemmet vid VFU-skolorna bidra till att studenterna ges bästa möjliga förutsättningar att nå VFU-målen.

Information från Skolverket:

Kurser/utbildningar för personal som arbetar i fritidshemmet

Gällande kurser i olika ämnen kan man använda Linnéuniversitetets sökfunktion (Skriv egna sökord i sökrutan.)

Du som är intresserad av professionsfrågor, didaktik och dessutom kanske är VFU-lärare till våra studenter, kanske också är intresserad av att fördjupa dig inom pedagogik och ta en magisterexamen? Hösten 2024 startar nästa omgång som ges på distans och du som har läst handledarutbildning har möjlighet att lägga in den kursen i programmet. Samma sak gäller dig som läst någon annan kurs inom pedagogik eller didaktik. Via länken nedan finns mer information och kontaktuppgifter. Välkommen att söka!
Professionsmagister i pedagogik

Nätverksträffar

Våren 2024 träffades nätverket den 21 mars

Våren 2023 träffades nätverket den 10 maj

Nätverket genomför träffar där aktuella frågor diskuteras. Hör av er till nätverksledare Bodil Jullesson för uppdaterad information om kommande träffar.

Här kan du läsa mer om fritidspedagogisk forskning

Nätverket har en sluten Facebookgrupp som gärna tar emot fler deltagare. Sök efter VFU-lärare nätverk Lnu. Hör av er till Bodil för att ansluta er till gruppen.

Vi vill även tipsa om en öppen grupp på Facebook där alla intresserade kan ta del av aktuell forskning: Forskning fokus fritidshem.

  • Ny bok våren 2024: Barns hybrida lek i fritidshemmet Lek i dag är ofta en hybrid praktik där digitala och fysiska element sammanflätas, vilket får konsekvenser för deltagande, identitetsskapande och lärande. Författare till boken är Marina Wernholm som är grundskollärare årskurs 1–7, specialpedagog och universitetslektor vid Linnéuniversitetet.

Via länkarna ovan når ni forskare vid Linnéuniversitetet som har stor erfarenhet av forskningsprojekt och utveckling för fritidshemmen, exempelvis Helena Ackesjö, Marianne Dahl, Jens Gardesten, Lena Glaés-Coutts, Ann-Katrin Perselli och Marina Wernholm.

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, SOU 2020:34, publicerad i juni 2020