får i ull framför dinosaurieskelett

Nätverket för likabehandlings- och värdegrundsfrågor

I syfte att skapa en mötesplats för alla som arbetar med frågor kring värdegrund, likabehandling, diskriminering, normkritiskt förhållningssätt, kränkningar, mobbning och liknande områden, bjuder Linnéuniversitetet in till detta nätverk som har funnits sedan 2010.

Genom nätverkets verksamhet skapas ett forum för ömsesidigt utbyte mellan å ena sidan olika huvudmäns personal i regionen och å andra sidan lärare och forskare på Linnéuniversitetet.

Erfarenhetsutbytet är tvärvetenskapligt till sin karaktär, men har sin grund i utbildningsvetenskap, lärares arbete och lärarutbildningens olika program. Nätverket utgör också en viktig mötesplats för alla de kursdeltagare som deltagit i de av universitetet genomförda nationella kurserna/uppdragsutbildningarna inom området likabehandling och värdegrund. Nätverket samarbetar med flera forskningsfält på Linnéuniversitetet, men har sin grund i det arbete som bedrivs inom Forskargruppen för värdepedagogisk forskning vid fakulteten för samhällsvetenskap.

Brett nätverk

Nätverket har i skrivande stund 340 registrerade deltagare. De representerar en lång rad pedagogiska praktiker såsom förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning men också särskolor. Lärare, skolledare och elevhälsovård har många representanter, men också lärarutbildare och forskare från framförallt Linnéuniversitetet liksom andra lärosäten.

Den geografiska spridningen sträcker sig från Älmhult i sydväst till Västervik i nordost. Dessutom ingår flera representanter för andra svenska och nordiska lärosäten, organisationer och myndigheter. Ambitionen är att kollegiet ska fungera praxisnära och aktuellt genom fysiska träffar i form av nätverksdagar.

Anmälan till nätverket kan ske när som helst genom att skicka namn, e-postadress, funktion och verksamhet till ragnar.olsson@lnu.se

Höstens träffar är 11 september och 5 november. (Träffen den 2 maj skjuts fram.)