Människor i grupparbete

Regionalt nätverk för den anpassade skolan

Det regionala nätverket för den anpassade skolan är en mötesplats för vår region och ansvariga för speciallärarprogrammet med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning.

Syftet med nätverket är att skapa bryggor mellan forskningen och praktiken vilket innebär erfarenhetsutbyten både mellan lärosätet och skolor, men också mellan olika skolor. Nätverksträffarna möjliggör möten mellan yrkesverksamma som jobbar med elever i anpassad skola (grund, gymnasium, komvux) vilket också innefattar integrerade elever i grundskolan. Yrkesverksamma innefattar bland annat lärare, speciallärare, specialpedagoger, skolledare och elevassistenter.

Nätverket möjliggör flera olika nödvändiga aspekter för att utveckla morgondagens anpassade skola. Samverkan hjälper till att identifiera möjliga forskningsområden som är viktiga att utveckla. En diskussion om nuvarande lärarutbildningar möjliggör också att utveckla Linnéuniversitetets utbildningar både grund-, gymnasie- och speciallärarutbildning. Inte minst möjliggör nätverket att bidra till och stärka kompetensen bland yrkesverksamma inom anpassad skola.

Träffarna vid nätverket arrangeras i tät dialog med skolorna som ingår för att på bästa sätt utveckla de områden som nämnts ovan vilket möjliggör en kompetensutveckling som i förlängningen ökar elevernas delaktighet och måluppfyllelse.

Årligen anordnas en kommunövergripande fortbildningsdag för i första hand yrkesverksamma i den anpassade skolan, men som är öppen för alla intresserade.

Information från de senaste nätverksträffarna:

Varmt välkommen att bli medlem i nätverket!

Att vara medlem i nätverket är kostnadsfritt. Vill du få information om nätverket är du välkommen att höra av dig till Anette Mathisson eller Tobias Björklund som ansvarar för Regionalt nätverk för den anpassade skolan

Anmälan till nätverket kan ske när som helst genom att skicka namn, e-postadress, funktion och verksamhet.