barn läser med en hund

Specialpedagogiska nätverket

Syftet med nätverket är att utveckla olika mötesplatser för alla som jobbar med specialpedagogiska frågor i förskolor och skolor i regionen för att bidra till utvecklingen av såväl universitetets specialpedagogiska utbildningar och forskning, som regionens förskolor och skolor.

Vi ordnar olika typer av aktiviteter som behandlar specialpedagogiska frågor på olika sätt. Här publiceras nyheter som kan vara av intresse för dig som verkar i förskola och skola och har ett intresse för specialpedagogik.

Det finns även en seminarieserie som i regel genomförs varje höst där frågor inom specialpedagogik berörs. Inom specialpedagogiken finns också ett nätverk kopplat till alumniverksamhet för de som har studerat till specialpedagog eller speciallärare vid Linnéuniversitetet.

Aktuellt

Rektor med vetande i Utbildningsradion

Nu kan du se föreläsningarna från 2020 års skolledarkonferens Rektor med vetande på Utbildningsradions digitala plattform URplay.

Rektor med vetande är en skolledarkonferens som behandlar utmaningar och möjligheter som rör alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning. 2020 års konferens ägde rum 11 mars på Linnéuniversitetet i Växjö och tog upp en väldigt aktuell fråga, nämligen psykisk hälsa för barn och unga i förskolan och skolan. Läs mer om konferensen här: Lnu.se/rektormedvetande2020.

Utbildningsradion uppmärksammade konferensens viktiga tema och dess föreläsningar finns på URplay: https://urplay.se/serie/217275-ur-samtiden-rektor-med-vetande-2020.

Konferensen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan i Kristianstad och Specialpedagogiska skolmyndigheten.