Barn och vuxna sitter vid ett bord och skrattar

Specialpedagogiska nätverket

Syftet med nätverket är att utveckla olika mötesplatser för alla som jobbar med specialpedagogiska frågor i förskolor och skolor i regionen för att bidra till utvecklingen av såväl universitetets specialpedagogiska utbildningar och forskning, som regionens förskolor och skolor.

Nätverket ordnar aktiviteter som behandlar specialpedagogiska frågor på olika sätt. Här publiceras nyheter som kan vara av intresse för dig som verkar i förskola och skola och har ett intresse för specialpedagogik.

Inom specialpedagogiken finns också ett nätverk kopplat till alumnverksamhet för de som har studerat till specialpedagog eller speciallärare vid Linnéuniversitetet.

En eftermiddag om och för läsutveckling

Onsdag 28 augusti kl. 14.00–17.00, träffas vi i sal Ikea N1008, campus Växjö

Kraftigt ras för Sverige i läsning, svenska elever läser sämre, elever med lässvårigheter fångas upp för sent. På senare tid har rubrikerna varit många och svarta om barns läsförmåga och läsutvecklingen i svensk skola. Frågan är vad vi kan göra åt det för att förbättra undervisningen så att alla barn får möjlighet att lära sig att läsa i svensk skola. 

Den 28 augusti anordnar nätverket en eftermiddag med tre aktuella forskare, som behandlar centrala innehåll som läsutvecklingen på lågstadiet, tidig upptäckt, tidiga insatser och läsutveckling i svenska som andraspråk. I programmet nedan finns det möjligheter att i förväg ta del av Linda Fälths installationsföreläsning ”Från bokstav till förståelse” på UR Play och länkar till intressanta texter.