Barn och vuxna sitter vid ett bord och skrattar

Specialpedagogiska nätverket

Syftet med nätverket är att utveckla olika mötesplatser för alla som jobbar med specialpedagogiska frågor i förskolor och skolor i regionen för att bidra till utvecklingen av såväl universitetets specialpedagogiska utbildningar och forskning, som regionens förskolor och skolor.

Nätverket ordnar aktiviteter som behandlar specialpedagogiska frågor på olika sätt. Här publiceras nyheter som kan vara av intresse för dig som verkar i förskola och skola och har ett intresse för specialpedagogik.

Inom specialpedagogiken finns också ett nätverk kopplat till alumnverksamhet för de som har studerat till specialpedagog eller speciallärare vid Linnéuniversitetet.