barn läser med en hund

Specialpedagogiska nätverket

Syftet med nätverket är att utveckla olika mötesplatser för alla som jobbar med specialpedagogiska frågor i förskolor och skolor i regionen för att bidra till utvecklingen av såväl universitetets specialpedagogiska utbildningar och forskning, som regionens förskolor och skolor.

Vi ordnar olika typer av aktiviteter som behandlar specialpedagogiska frågor på olika sätt. Här publiceras nyheter som kan vara av intresse för dig som verkar i förskola och skola och har ett intresse för specialpedagogik.

Det finns även en seminarieserie som i regel genomförs varje höst där frågor inom specialpedagogik berörs. Inom specialpedagogiken finns också ett nätverk kopplat till alumniverksamhet för de som har studerat till specialpedagog eller speciallärare vid Linnéuniversitetet.

Aktuellt

Rektor med vetande i Utbildningsradion

Nu kan du se föreläsningarna från årets skolledarkonferens Rektor med vetande på Utbildningsradions digitala plattform URplay.

Rektor med vetande är en skolledarkonferens som behandlar utmaningar och möjligheter som rör alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning. Årets konferens ägde rum den 11 mars på Linnéuniversitetet i Växjö och tar upp en väldigt aktuell fråga, nämligen psykisk hälsa för barn och unga i förskolan och skolan. Läs mer om konferensen här: Lnu.se/rektormedvetande2020

Utbildningsradion uppmärksammade konferensens viktiga tema och sänder nu dess föreläsningar URplay: https://urplay.se/serie/217275-ur-samtiden-rektor-med-vetande-2020.

Konferensen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan i Kristianstad och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Vi använder LnuPlay

Som ett led i utvecklingen av nätverket för specialpedagogik kommer vi att lägga ut filmer på LnuPlay – Linnéuniversitetets mediatjänst med fokus på webbaserad produktion, lagring och distribution av video. Här kan du i efterhand ta del av föreläsningar och annat inspelat material. Vi har påbörjat ett samarbete med ett annat av universitets nätverk, RUC-IT, kring kommunikation, lärande och undervisning med digitala verktyg inom särskola, förberedelseklass och för elever i behov av särskilt stöd.

Redan nu finns en inspelning av en föreläsning, med specialpedagogisk relevans, som gavs vid digitala kompetensdagen på Linnéuniversitetet 2016. Den handlar om två olika appar för alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och du finner den här: Digitala Kompensatoriska Verktyg.

Här finns dessutom en kortare inspelning som handlar om specialpedagogers och speciallärares utbildningar och yrkesroller i förskola och skola.

Vi hoppas att dessa inspelningar ska vara givande för intresserade och om det upplevs givande kunna utveckla denna form av kommunikation, som ett komplement till konferensdagar och annat nätverkande.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller idéer om hur nätverket kan utvecklas.

Presentation av speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Avaz och FreeSpeech