Barn som läser ett dokument

RUC, Regionalt utvecklingscentrum

När samhället förändras, förändras skolan. Och vice versa. Tillsammans med huvudmän och yrkesverksamma inom skolväsendet, arbetar RUC för skolutveckling och fortbildning av lärare och ledare inom skolväsendet.

RUC:s verksamhet

Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolhuvudmän och universitet med syfte att samverka för regional skolutveckling. RUC arbetar från förskola till vuxenutbildning, både med fristående och kommunala huvudmän. RUC håller sig informerad om förändringar genom kontakter nationellt och regionalt. RUC utgår inte från färdiga mallar utan arbetar flexibelt tillsammans med skolhuvudmän.

Kontakta RUC om uppdragsutbildning, forskning inom skolväsendet, nätverk eller annan samverkan, ruc@lnu.se.

Aktuellt för förskola och skola

Via länkarna nedan finns information om kommande händelser och nyheter som handlar om lärarutbildningens arbete med förskola och skola.

RUC-råd

RUC-råden genomförs tre gånger per år. Information och samtal om nationell, regional och lokal fortbildning och verksamhetsutveckling för skolväsendet är alltid en programpunkt. Ett annat centralt innehåll är pågående och kommande utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet.

Nästa RUC-råd planeras den 4 oktober i Växjö.
Läs mer om kommande och tidigare RUC-råd