Kreativa barn.

RUC, Regionalt utvecklingscentrum

När samhället förändras, förändras skolan. Och vice versa. Tillsammans med huvudmän och yrkesverksamma inom skolväsendet, arbetar RUC för skolutveckling och fortbildning av lärare och ledare inom skolväsendet.

Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolhuvudmän och universitet med syfte att samverka för regional skolutveckling. RUC arbetar från förskola till vuxenutbildning, både med fristående och kommunala huvudmän. RUC håller sig informerad om förändringar genom kontakter nationellt och regionalt. RUC utgår inte från färdiga mallar utan arbetar flexibelt tillsammans med skolhuvudmän. Kontakta RUC om uppdragsutbildning, forskning inom skolväsendet, nätverk eller annan samverkan.

 

Aktuellt för förskola och skola