Barn lär teknik

RUC, Regionalt utvecklingscentrum

När samhället förändras, förändras skolan. Och vice versa. Tillsammans med huvudmän och yrkesverksamma inom skolväsendet, arbetar RUC för skolutveckling och fortbildning av lärare och ledare inom skolväsendet.

Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolhuvudmän och universitet med syfte att samverka för regional skolutveckling. RUC arbetar från förskola till vuxenutbildning, både med fristående och kommunala huvudmän. RUC håller sig informerad om förändringar genom kontakter nationellt och regionalt. RUC utgår inte från färdiga mallar utan arbetar flexibelt tillsammans med skolhuvudmän. Kontakta RUC om uppdragutbildning, forskning inom skolväsendet, nätverk eller annan samverkan! 

Nyhetsbrev

RUC publicerar regelbundet nyhetsbrev som innehåller information som berör Linnéuniversitetet och skolväsendet från förskola till vuxenutbildning. Hör gärna av er till ruc@lnu.se om ni vill vara med på sändlistan för nyhetsbrevet. Nästa nyhetsbrev publiceras i slutet av januari 2018.

Den 25 oktober genomfördes ett RUC-råd med cirka 75 deltagare från regionen. Läs mer om träffen via länken nedan:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2017/ruc-rad-25-oktober

Via länken nedan finns presentationerna från RUC-rådet den 25 oktober:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2016/ruc-radet-2017-10-25

Kalender

RUC Sydost och RUC i Sverige

RUC Linnéuniversitetet ingår i ett nätverk med övriga RUC i Sverige. Vid vissa lärosäten har lärarutbildningens samverkan andra namn, men liknande innehåll. Det pågår även samarbete med närliggande lärosäten. I RUC Sydost ingår förutom Linnéuniversitetet: Jönköping, Linköping, Kristianstad och Malmö.