Barn lär teknik

RUC, Regionalt utvecklingscentrum

När samhället förändras, förändras skolan. Och vice versa. Tillsammans med huvudmän och yrkesverksamma inom skolväsendet, arbetar RUC för skolutveckling och fortbildning av lärare och ledare inom skolväsendet.

Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolhuvudmän och universitet med syfte att samverka för regional skolutveckling. RUC arbetar från förskola till vuxenutbildning, både med fristående och kommunala huvudmän. RUC håller sig informerad om förändringar genom kontakter nationellt och regionalt. RUC utgår inte från färdiga mallar utan arbetar flexibelt tillsammans med skolhuvudmän. Kontakta RUC om uppdragutbildning, forskning inom skolväsendet, nätverk eller annan samverkan!

Samhällsnyttan i fokus under ministerbesök på Linnéuniversitetet

Den 19 januari besökte Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Linnéuniversitetet. Diskussionerna under besöket handlade till stor del om hur Linnéuniversitetet skapar nytta för samhället – genom forskning, utbildning och samverkan. Lärarutbildningens dekan Niklas Ammert berättade bland annat om målsättningen att öka de verksamhetsförlagda inslagen i lärarutbildningen.
Läs mer om ministerbesöket

Nyhetsbrev

RUC publicerar regelbundet nyhetsbrev som innehåller information som berör Linnéuniversitetet och skolväsendet från förskola till vuxenutbildning. Nästa nyhetsbrev publiceras i slutet av mars 2018.

Anmälan nyhetsbrev

Kalender

RUC Sydost och RUC i Sverige

RUC Linnéuniversitetet ingår i ett nätverk med övriga RUC i Sverige. Vid vissa lärosäten har lärarutbildningens samverkan andra namn, men liknande innehåll. Det pågår även samarbete med närliggande lärosäten. I RUC Sydost ingår förutom Linnéuniversitetet: Jönköping, Linköping, Kristianstad och Malmö.