Barn på förskoa

Förskolekurser i kommunerna

Öka din kompetens inom viktiga områden tillsammans med dina kollegor. Kurserna anordnas i respektive kommun och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.

Det finns kurser för rektorer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Kommunala och enskilda huvudmän söker kurserna var för sig eller tillsammans. För att delta ska du vara anställd i förskolan. Kurserna (7,5 hp) består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier, samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kurserna fanns tidigare inom Förskolelyftet. Staten betalar utbildningen, vilket innebär att lärosätet får ersättning för kurskostnaderna. Utbildningen är gratis för deltagarna.

Linnéuniversitetet har löpnade förhandlingar med Skolverket gällande framtida satsningar för förskolan. Nedan finns en länk till satsningen inom NT-didaktik.

Linnéuniversitetet ger även kurser inom flerspråkighet. Undersökningar och granskningar visar att förskolepersonalens kompetens om flerspråkiga barns språkliga utveckling behöver bli bättre. Vi erbjuder därför en kurs inom detta område. Du som går kursen kommer att få verktyg till att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska. Läs mer via Skolverkets länk nedan

Skolverket meddelar att det finns medel för nya kurser med start 2021
(december 2020).