Barn på förskoa

Förskolekurser i kommunerna

Öka din kompetens inom viktiga områden tillsammans med dina kollegor. Förskolekurserna genomförs som distansbaserad utbildning med ett antal campusträffar förlagda till den kommun som önskat kursen.

Det finns kurser för rektorer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Kommunala och enskilda huvudmän söker kurserna var för sig eller tillsammans. För att delta ska du vara anställd i förskolan. Kurserna (7,5 hp) består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier, samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna.

Kurserna fanns tidigare inom Förskolelyftet. Staten betalar utbildningen, vilket innebär att lärosätet får ersättning för kurskostnaderna. Utbildningen är därmed kostnadsfri för skolhuvudmannen. Kontakta oss om ni vill anordna en kurs för förskolepersonal.

Kursutbud och målgrupp:

  • Undervisning i förskolan – förskollärare, rektorer eller biträdande rektorer som är anställda i förskolan
  • Leda kvalitetsarbetet – rektorer/biträdande rektorer som är anställda i förskolan
  • Utmana och stödja – förskollärare som är anställda i förskolan och har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller en förskollärarlegitimation
  • Naturvetenskap och teknik – förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal anställda i förskolan
  • Flerspråkighet – förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal anställda i förskolan
  • Dokumentera kvaliteten – förskollärare, rektorer eller biträdande rektorer som är anställda i förskolan
  • Matematikdidaktik i förskolan (ny kurs november 2023) – förskollärare, anställda i förskolan, som har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarexamen

Syftet med den nya kursen i matematikdidaktik är att ge en vidgad och fördjupad kunskap om undervisning och lärande i matematik i förskolan och att ge deltagarna tilltro till den egna förmågan att undervisa i matematik. I kursen ingår att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter med matematikinnehåll med den egna barngruppen. 

Aktiviteterna diskuteras och reflekteras över i relation till litteratur och aktuell forskning om hur barns lärande inom matematik kan stödjas, utvecklas, stimuleras och utmanas.

Läs mer via Skolverkets länk nedan.