Studenter från olika länder

Utbildning för ledare i kommunal vuxenutbildning: Att stärka utbildningens kvalitet för elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska

Linnéuniversitetet har, på uppdrag av Skolverket, sedan 2021 erbjudit nätverk för huvudmän inom kommunal vuxenutbildning att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska.

Syftet med utbildningen är att:

  • stärka deltagande huvudmän och rektorer i val av utvecklingsinsatser och förbättringsarbete, så att valen sker utifrån analyser inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete

  • stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända och flerspråkiga elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i forskning och i ett erfarenhetsbaserat kollegialt lärande där deltagarna systematiskt ges möjlighet att lära sig av egna och andras erfarenheter. Linnéuniversitetet använder en digital lärplattform (MyMoodle) där alla de dokument och presentationer som används vid våra träffar finns samlade.

Gemensamma träffar 2024

  1. Onsdagen 31 januari (kl. 08.30–13.00) 
  2. Torsdagen 7 mars (kl. 08.30–13.00)
  3. Onsdagen 8 maj (kl. 08.30–13.00)
  4. Torsdagen 5 september (kl. 08.30–13.00) 
  5. Tisdagen 12 november (kl. 08.30–13.00)

Anmälan

Vi ser fram emot din anmälan!
Du anmäler dig via Skolverket (se länk nedan). Har du tidigare deltagit i detta nätverk så behåller du din plats och behöver inte anmäla dig igen.

Här finns stöd för arbetet med att ta emot och planera utbildningen för nyanlända elever och barn som är nya i det svenska språket.

  • Läs mer om nyanländas utbildning på Skolverkets webbplats
  • Utbildningens kompletta namn: Uppdragsutbildning i systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling för att stärka utbildningens kvalitet i kommunal vuxenutbildning för elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska 2024