Elever arbetar i skolan

Lärarlyftet

Lärarlyftet är till för lärare som önskar utökad ämnesbehörighet. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom kurser som ingår i Lärarlyftet.

Lärarlyftets utbildningar våren 2025

Utbildningarna nedan planeras att genomföras våren 2025. Utbildningarna har ansökningsperiod hösten 2024. Mer information publiceras i början av sommaren 2024.

  • Geografi för lärare i åk 7–9, 45 hp, halvfart
  • Musik för lärare i åk 1–3, 30 hp, halvfart
  • Musik för lärare i åk 4–6, 30 hp, halvfart
  • Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 1–3, 15 hp, kvarts- eller halvfart
  • Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 30 hp, halvfart

Lärarlyftets utbildningar hösten 2024

Linnéuniversitetet ger följande kurser med start hösten 2024 inom Lärarlyftet. Ansökningsperiod var 15 mars till 15 april. Det kan finnas chans till sen anmälan. Ansök på Antagning.se

Lärarlyftets utbildningar våren 2024

Linnéuniversitetet ger följande kurser våren 2024 inom Lärarlyftet.
Sista dag för ansökan var den 16 oktober.
Ansökan via Antagning.se är stängd för samtliga kurser sedan den 9 februari 2024.

Ny förordning 1 juli 2023

Från och med hösten 2023 ersätter ett nytt statsbidrag de tidigare bidrag som fanns inom fortbildning.
Läs mer om det nya statsbidraget på Skolverkets webbplats

Läs mer om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats

Studievägledning

För kontaktuppgifter för studievägledning och frågor om kurser, klicka på kurslänk för den kurs det gäller.

Möjlighet till validering

I kurser och program som erbjuds inom Lärarlyftet vid Linnéuniversitetet är det möjligt att ansöka om validering genom att tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning. Om frågor uppstår ombeds du använda dig av de kontaktuppgifter till kursansvarig eller kontaktperson som finns angiven för den aktuella kursen. Beslut om tillgodoräknande kan ej överklagas då det är en uppdragsutbildning.
Via denna länk finns mer information