Elever arbetar i skolan

Lärarlyftet

Lärarlyftet är till för lärare som önskar utökad ämnesbehörighet. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom kurser som ingår i Lärarlyftet.

Lärarlyftets utbildningar hösten 2023

Höstterminen 2023 ges följande kurser inom Lärarlyftet vid Linnéuniversitetet.
Sista dag för ansökan var den 17 april.
Det kan finnas möjlighet till sen anmälan, Antagning.se

Linnéuniversitetet erbjuder även speciallärarutbildningar inom Lärarlyftet hösten 2023:

Lärarlyftets utbildningar våren 2024

Linnéuniversitetet ger följande kurser med start våren 2024 inom Lärarlyftet.
Sista dag för ansökan är 16 oktober.
Ansök på Antagning.se

Ny förordning 1 juli 2023

Från och med hösten 2023 ersätter ett nytt statsbidrag de tidigare bidrag som fanns inom fortbildning.
Läs mer om det nya statsbidraget på Skolverkets webbplats (uppdaterat i juli 2023).

Läs mer om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats

Studievägledning

För kontaktuppgifter för studievägledning och frågor om kurser, klicka på kurslänk för den kurs det gäller.

Möjlighet till validering

I kurser och program som erbjuds inom Lärarlyftet vid Linnéuniversitetet är det möjligt att ansöka om validering genom att tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning. Om frågor uppstår ombeds du använda dig av de kontaktuppgifter till kursansvarig eller kontaktperson som finns angiven för den aktuella kursen. Beslut om tillgodoräknande kan ej överklagas då det är en uppdragsutbildning.
Via denna länk finns mer information