Elever arbetar i skolan

Lärarlyftet

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet
för de ämnen som de undervisar i.

Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom kurser som ingår i Lärarlyftet II. I ett pressmeddelande den 11 september 2019 meddelar regeringen att satsningen på Lärarlyftet II förlängs under perioden 2020–2025. Läs mer via länken nedan där även andra satsningar på skolan presenteras.

Utbildningsdepartementets pressmeddelande om investeringar i svensk skola, den 11 september 2019

Nedan ser du vilka kurser som ges inom ramen för Lärarlyftet II på Linnéuniversitetet med start ht 2019. Sista dag för anmälan till höstens kurser var den 15 april 2019. Förhoppningen är att dessa kurser ska genomföras även framöver och även kompletteras med fler ämnen. Via länkarna nedan finns kontaktuppgifter till kursansvariga som kan ge mer information inom respektive ämne.

Linnéuniversitetet har kontakt med Skolverket om den fortsatta utvecklingen för Lärarlyftet. Förhoppningsvis kan Skolverket ge oss mer information i slutet av november. Detta medför att det inte blir någon ny kursstart förrän tidigast hösten 2020.

Läs gärna mer om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats

Kurser

Har du frågor?

Frågor om Lärarlyftet skickas till lararutbildning@lnu.se 

Möjlighet till validering

I kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vid Linnéunversitetet, är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning och kunskaper förvärvade i yrkesverksamhet. Det finns ingen begränsning för antalet högskolepoäng som kan valideras för dessa kurser.

Validering innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper i förhållande till lärandemålen i den kurs eller delkurs som du är antagen till inom Lärarlyftet. Tillgodoräknande kan baseras både på tidigare studier och på kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är alltså processen och tillgodoräknande är resultatet av tillräckliga färdigheter.

Frågor om validering skickas till lararutbildning@lnu.se