Elever arbetar i skolan

Lärarlyftet

Lärarlyftet är till för lärare som önskar utökad ämnesbehörighet.

Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom kurser som ingår i Lärarlyftet. I ett pressmeddelande den 11 september 2019 meddelar regeringen att satsningen på Lärarlyftet II förlängs under perioden 2020–2025. Läs mer via länken nedan där även andra satsningar på skolan presenteras.

Utbildningsdepartementets pressmeddelande om investeringar i svensk skola, den 11 september 2019

Läs gärna mer om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats

Lärarlyftets kurser och program hösten 2021

Höstterminen 2021 ges följande utbildningar inom Lärarlyftet vid Linnéuniversitetet.
Ansökningsperiod: 15 mars–15 april 2021.
Ansökan görs via Antagning.se

Skolverket meddelar att de vill att Linnéuniversitetet genomför följande kurser med start våren 2022. Planering tillsammans med Skolverket pågår och vi uppdaterar med mer information under våren/sommaren.

  • Geografi för lärare åk 7-9, 45hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet
  • Musik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1–30). Ingår i Lärarlyftet.
  • Musik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1–30). Ingår i Lärarlyftet.
  • Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 1-3, 15 hp (1-15 ). Ingår i Lärarlyftet.
  • Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet.

Studievägledning

För kontaktuppgifter för studievägledning och frågor om kurser, klicka på kurslänk för den kurs det gäller.

Möjlighet till validering

I kurser och program som erbjuds inom Lärarlyftet vid Linnéuniversitetet är det möjligt att ansöka om att, genom validering, tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning. Om frågor uppstår ombeds du använda dig av de kontaktuppgifter till kursansvarig eller kontaktperson som finns angiven för den aktuella kursen. Beslut om tillgodoräknande kan ej överklagas då det är en uppdragsutbildning. För mer information:
https://lnu.se/student/under-studierna/tillgodoraknande/