Elever arbetar i skolan

Lärarlyftet

Lärarlyftet är till för lärare som idag önskar utökad ämnesbehörighet.

Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom kurser som ingår i Lärarlyftet. I ett pressmeddelande den 11 september 2019 meddelar regeringen att satsningen på Lärarlyftet II förlängs under perioden 2020–2025. Läs mer via länken nedan där även andra satsningar på skolan presenteras.

Utbildningsdepartementets pressmeddelande om investeringar i svensk skola, den 11 september 2019

Läs gärna mer om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats

Program och kurser

Program inom Lärarlyftet som startar hösten 2020:
- Speciallärarprogrammet, specialisering mot matematikutveckling
- Speciallärarprogrammet, specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling
- Speciallärarprogrammet, specialisering mot utvecklingsstörning

Programmen är öppna för sen anmälan!

Kurser inom Lärarlyftet som startar hösten 2020
Läs mer om kurserna via länkarna nedan.
Även kurserna är öppna för sen anmälan!

Studievägledning

Studievägledning erbjuds via Linnéuniversitetets "lärarlyftslinje".  Välkommen att ställa frågor via mail till lararutbildning@lnu.se  .

Möjlighet till validering

I kurser och program som erbjuds inom Lärarlyftet vid Linnéuniversitetet är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning. Det finns ingen begränsning för antalet högskolepoäng som kan valideras för dessa kurser.

Frågor om validering skickas till validering@lnu.se