Digital skoluppgift

Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola

På Linnéuniversitetet finns kompetensutveckling för personal i förskola och skola.


Den 15 oktober var sista dag för att söka kurser som startar våren 2020. Det kan dock finnas kurser som är öppna för sen anmälan.

Läs gärna mer om både program och kurser på Linnéuniversitetets webbplats
Ansökan görs via www.antagning.se

Det finns även olika samlingssidor på Linnéuniversitetet där man beskriver både kurser och annan information som kan vara intressant för skolväsendet. Nedan presenteras några exempel. Hör gärna av er till Regionalt utvecklingscentrum, RUC, om ni har några frågor! ruc@lnu.se


Komplettera eller bredda din kompetens inom matematik, fysik och NT-didaktik. Information om ämneskompetens för eventuell lärarlegitimation.

Kompetensutveckling inom språk, kommunikation och estetiska uttryck.

Centrum för skolutveckling och pedagogiskt ledarskap arbetar med samverkan i form av uppdragsutbildning, föreläsningar, processtöd, utvärdering och praktiknära forskning inom utbildningsområdet.

Fakulteten för teknik erbjuder kompetensutveckling för rektorer, lärare och annan skolpersonal. Det kan vara allt från längre utbildningsprogram till fristående kurser inom det ordinarie utbudet.