Digital skoluppgift

Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola

På Linnéuniversitetet finns kompetensutveckling för personal i förskola och skola.


Sidan håller på att utvecklas. Förhoppningen är att samla information som kan underlätta för personal i skolan som funderar på utbildning på campus eller via distans.

Läs gärna mer om både program och kurser på Linnéuniversitetets webbplats
Ansökan görs via www.antagning.se

Lärarlyftet, utbildningar som startar hösten 2021 ansöks 15 mars–15 april.
Läs mer om Lärarlyftets innehåll och kontaktuppgifter

Med en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), kan du som har ämneskunskaper i undervisningsämnen bli lärare i grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasieskolan.
Läs mer om innehåll och kontaktuppgifter:
Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Det finns även olika samlingssidor på Linnéuniversitetet där man beskriver både kurser och annan information som kan vara intressant för skolväsendet. Nedan presenteras några exempel. Hör gärna av er till Regionalt utvecklingscentrum, RUC, om ni har några frågor! ruc@lnu.se

Komplettera eller bredda din kompetens inom matematik, fysik och NT-didaktik. Information om ämneskompetens för eventuell lärarlegitimation.

Kompetensutveckling inom språk, kommunikation och estetiska uttryck.

Centrum för skolutveckling och pedagogiskt ledarskap arbetar med samverkan i form av uppdragsutbildning, föreläsningar, processtöd, utvärdering och praktiknära forskning inom utbildningsområdet.

Centrum för pedagogisk ledning vid Linnéuniversitetet utgör en portal för att möta den samhällsutmaning som det innebär att på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet leda och utveckla landets förskolor och skolor.

Fakulteten för teknik erbjuder kompetensutveckling för rektorer, lärare och annan skolpersonal. Det kan vara allt från längre utbildningsprogram till fristående kurser inom det ordinarie utbudet.