Digital skoluppgift

Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola

På Linnéuniversitetet finns kompetensutveckling för personal i förskola och skola.
Nedan kommer vi att presentera exempel från det utbud som finns inför vårterminen 2020.

Sidan kommer att uppdateras under hösten 2019.
Hör gärna av er till RUC om ni har några frågor!

Senast den 15 oktober kan man söka kurser som startar våren 2020.
Yrkesverksamma inom skolväsendet kan söka fortbildning via Lärarlyftet eller via det reguljära kursutbudet.
Läs gärna mer om både program och kurser på Linnéuniversitetets webbplats
Ansökan görs via www.antagning.se

Det finns även olika samlingssidor på Linnéuniversitetet där man beskriver både kurser och annan information som kan vara intressant för skolväsendet. Nedan presenteras några exempel. Hör gärna av er till Regionalt utvecklingscentrum, RUC, om ni har några frågor! ruc@lnu.se


Komplettera eller bredda din kompetens inom matematik, fysik och NT-didaktik. Information om ämneskompetens för eventuell lärarlegitimation.

Kompetensutveckling inom språk, kommunikation och estetiska uttryck.

Centrum för skolutveckling och pedagogiskt ledarskap arbetar med samverkan i form av uppdragsutbildning, föreläsningar, processtöd, utvärdering och praktiknära forskning inom utbildningsområdet.

Fakulteten för teknik erbjuder kompetensutveckling för rektorer, lärare och annan skolpersonal. Det kan vara allt från längre utbildningsprogram till fristående kurser inom det ordinarie utbudet.