RUC-rådet 14 maj
Konferens

RUC-råd 14 maj 2018

Utvecklingsledare (eller motsvarande) och nyckelperson/ansvarig för elevhälsan var inbjudna till RUC-råd i Kosta den 14 maj.

Cirka 50 deltagare fick lyssna till Linnéuniversitetets och regionens arbete som stöd för utveckling av skolans elevhälsoarbete.

Förmiddagens talare inspirerade till frågor och samtal om värdet av:

• ett helhetsgrepp om elevhälsan som främjar en förebyggande och hälsofrämjande lärmiljö
• en samsyn för att utveckla det hälsofrämjande arbetet
• en tvärprofessionell samverkan för ett effektivare och mer kvalitetsbaserad elevhälsoarbete
• en samverkan mellan olika instanser genom tydliga uppdrag, mål och ansvarsfördelning
• en likvärdig och inkluderande skolmiljö som främjar lärande och utveckling.

Efter lunch fortsatte förmiddagens elevhälsotema med erfarenhetsutbyte och frågor till en panel bestående av förmiddagens talare. Birgitta Lundbäck Linnéuniversitetet, Leif Nilsson Linnéuniversitetet, Pernilla Mölhede Växjö kommun, Sofia Enell Linnéuniversitetet och Erika Lagergren Region Kronoberg.

Dagen avslutades med senaste nytt från lärarutbildningen.

Ett stort tack till alla som deltog! 

Nästa RUC-råd äger rum den 23 oktober 2018 i Kosta.

Kosta RUC Lägg till i din kalender