Trädkronor

Skolnätverk

På Linnéuniversitetet finns ett stort antal nätverk där vi samarbetar med förskolor och skolor. Våra skolnätverk samordnas av Regionalt utvecklingscentrum, RUC.

Linnéuniversitetet samarbetar med regionens förskolor och skolor genom nätverk inom många olika ämnesområden. Dessa skolnätverk samordnas av Regionalt utvecklingscentrum (RUC). RUC arbetar tillsammans med huvudmän och yrkesverksamma inom skolväsendet för skolutveckling och fortbildning av lärare och ledare inom skolväsendet.

Nedan hittar du våra skolnätverk uppdelade per fakultet. Hör gärna av dig till ruc@lnu.se om du har frågor om nätverken eller om du inte hittar det du söker.

Linnéuniversitetet har även många samarbeten och nätverk som berör andra verksamheter än förskola och skola.

Sprid gärna listan med skolnätverk 2024

Ekonomihögskolan

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för teknik

Samlad information om skolnätverken vid fakulteten för teknik finns hos TeMa Linné – Centrum för skolsamverkan.