förbindelse med träbalkar och glas

Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Smart Housing Småland är en innovationsmiljö där näringsliv, akademi och offentlighet samverkar för att möta flera av framtidens utmaningar: behovet av nya bostäder och behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt och hållbart. Med användaren i centrum är vårt syfte att skapa smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas.

Arbetet börjar i Småland där kunskapen, historiken och råvarorna för trä och glas finns, men målet är en internationellt ledande innovationsmiljö som skapar ett ökat utbud av attraktiva, hållbara och konkurrenskraftiga bostäder på marknaden.

Bakom satsningen står ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Linnéuniversitetet och Jönköping University. Ansvariga för projektet är RISE, Research Institutes of Sweden.

Läs mer på Smart Housing Smålands webbplats.

Aktuellt

Projekt inom Smart Housing Småland