Internationella studenter lyssnar på föredrag på Career Night

Tillvarata internationella akademiker i Linnéregionen

Projektet avslutades den 31 december 2018.                                                                                                       Målsättningen med projektet har varit att möta regionens kompetensförsörjningsbrist genom att skapa förutsättningar som attraherar internationella akademiker att stanna kvar i regionen.

Vilka möjligheter finns i Linnéregionen för internationella akademiker?

Varför internationella akademiker?

Det finns en konstaterad kompetensförsörjningsbrist bland arbetsgivare i Linnéregionen (Kalmar län och Kronobergs län). Bristen gäller framförallt inom branscher som IT och teknik. Linnéuniversitetet vill bidra till att minska den bristen, bland annat genom att hjälpa regionen att ta tillvara på de internationella akademiker som kommer hit och få dem att stanna. I det tvååriga projektet "Tillvarata internationella akademiker i Linnéregionen" ska universitetet i samarbete med lokala och regionala aktörer arbeta med att hitta metoder för att främja tillvaratagandet av den internationella kompetens som kommer till Linnéregionen i form av internationella studenter, doktorander och nyanlända akademiker.

Målsättningen är att förbereda och utveckla kontakten mellan Linnéregionens arbetsgivare och Linnéuniversitetets internationella akademiker så att rätt kompetens hittas, och att fler kan stanna och arbeta i Linnéregionen. Projektet finansieras av Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län samt Linnéuniversitetet och löper från januari 2017 till december 2018.

Internationella såväl som svenska studenter gynnas

Under projekttiden ligger fokus på att testa olika tillvägagångssätt och modeller för kompetensförsörjning, genom till exempel aktiviteter, informationsinsatser och nya arbetssätt, för att skapa en bättre matchning genom kontaktskapande, relationsbyggande och kommunikation. Dessa arbetssätt ska också gynna de svenska studenterna. Utgångspunkten är ett antal utmaningar som synliggjorts i workshoppar och dialoger med näringsliv, organisationer och studenter: språk, kulturell förbistring, kommunikation och social integration.

Några insatser som kommer att testas i projektet är exempelvis praktikverksamhet, arbetsgivare som ambassadörer, arrangemang av studiebesök och arbetsmarknadsevent, utveckla och främja arenor/tillfällen för att mötas, brobyggande mentorsrelationer samt ökad kunskap kring målgruppernas behov och förutsättningar.

Mer information om de olika aktiviteterna finns på Linnéuniversitetets karriärportal MyCareer.

Internationella akademiker som kompetensresurs

Arbetsgivare i Linnéregionen berättar om hur internationella akademiker bidrar.

Välkommen att höra av dig ifall du vill komma i kontakt med organisationerna nedan som gärna delar med sig av sina erfarenheter av att samarbeta och anställa internationell kompetens.