byggnad i Pukeberg

Transnationellt entreprenörskap och platsens betydelse för konst och kultur

Samverkansprojektet Transnationellt entreprenörskap har som mål att utveckla platsen Pukeberg. Fokus ligger på affärsutveckling hos företag och aktörer inom kreativa näringar som konst, kultur, hantverk och design. Utvecklingen ska ske genom samarbete och erfarenhetsutbyte med aktörer på Bornholm, samt med deltagande av lärare, forskare och studenter från Linnéuniversitetet.

Projektet genomfördes under perioden 1 februari 2020 till den 30 juni 2021.

Hur kan Pukeberg, med många kreativa aktörer inom konst, hantverk, kultur och design, ta del av kunskaper och erfarenheter från Bornholm, en attraktiv ö med fokus på kreativa näringar? Att söka svar på denna fråga är målet för samverkansprojektet Transnationellt entreprenörskap och platsens betydelse för konst och kultur, ett samarbete mellan olika aktörer på Bornholm, kreativa näringar i Pukeberg och Linnéuniversitetet.

Projektet syftar till att utveckla platsen Pukeberg med fokus på affärsutveckling i företag och aktörer inom kreativa näringar som konst, kultur, hantverk och design. Samarbeten och erfarenhetsutbyten med Bornholm ska skapas och ge deltagare från Pukeberg och närliggande regioner kunskap och inspiration.

Partner i projektet

 • Kunsthåndværkernes hus, Grønbechs Gård
 • Maker´s Island, World Craft Region Bornholm, Bornholms Regionkommun
 • KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering),
  Glas- och keramikutbildningen, Bornholm,
 • Kreativa näringar i Pukeberg – konstnärer, hantverkare, enskilda företagare och fastighetsägare
 • Nybro kommun och Region Kalmar
 • Linnéuniversitetet med Kunskapsplattform eXperience, Teknik fakulteten och Externa Relationer
  samt kontakter med
 • Business Center Bornholm
 • Center for Regional and Tourism Research

Medarbetare

EU-logotyp