euniwell

EUniWell – Europauniversitetet för välbefinnande

EUniWell (Europauniversitetet för välbefinnande) består av ett antal europeiska universitet som ingått ett strategiskt universitetsövergripande samarbete. Genom att samverka inom högkvalitativ utbildning och forskning vill vi bidra till att skapa en miljö för invånarna i Europa och dess globala grannar som skapar möjligheter till god utbildning, socialt ansvarstagande, hälsa, inkludering och mångfald, alla viktiga faktorer för att skapa välbefinnande.

Universiteten som ingår i EUniWell är:

 • Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales) i Paris, Frankrike
 • Linnéuniversitetet, Sverige
 • Nantes universitet, Frankrike
 • Semmelweis universitet i Budapest, Ungern
 • Taras Shevchenko National University i Kiew, Ukraina
 • Universitetet i Birmingham, Storbritannien
 • Universitetet i Köln, Tyskland
 • Universitetet i Florens, Italien
 • Universitetet i Konstanz, Tyskland
 • Universitetet i Murcia, Spanien
 • Universitetet i Santiago de Compostela, Spanien

Det finns dessutom ett nätverk med associerade partners, inklusive de berörda städernas kommuner, samt flera akademiska institutioner och organisationer inom utbildning, kultur och hälsa, samt företag som stöder EUniWells vision.

Gemensam vision

Lärosäten knyts samman med en gemensam vision där EUniWell ska förstå, förbättra, mäta och ombalansera välbefinnande hos individer, i vårt egna samhälle, i vår miljö och i samhället i stort, såväl på det regionala planet som på det europeiska planet och det globala planet, baserat på våra gemensamma värderingar om att vara demokratiska, inkluderande, forsknings- och utmaningsbaserade, interdisciplinära och tvärvetenskapliga, entreprenöriella och samskapande.

Fokusområden

EUniWells fokusområden knyter an till FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG):

 • Välbefinnande och hälsa (SDG3 God hälsa och välbefinnande)
 • Individuellt och socialt välbefinnande (SDG 16 Fredliga och inkluderande samhällen)
 • Miljö, urbanitet och välbefinnande (SDG 11 Hållbara städer och samhällen)
 • Lärarutbildning (SDG 4 God utbildning för alla)

Samt två tvärgående SDG:s som syftar till stärka alla fokusområden:

 • Jämlikhet mellan könen (SDG5 Equality)
 • Minskad ojämlikhet (SDG10 Reduced inequalities)