euniwell

EUniWell – Europauniversitetet för välbefinnande

EUniWell (Europauniversitetet för välbefinnande) består av elva europeiska universitet som ingått ett strategiskt universitetsövergripande samarbete. Genom att samverka inom högkvalitativ utbildning och forskning vill vi bidra till att skapa en miljö för invånarna i Europa och dess globala grannar som skapar möjligheter till god utbildning, socialt ansvarstagande, hälsa, inkludering och mångfald, alla viktiga faktorer för att skapa välbefinnande.

EUniWell karta

Universiteten som ingår i EUniWell är:

Det finns dessutom ett nätverk med associerade partners, inklusive de berörda städernas kommuner, samt flera akademiska institutioner och organisationer inom utbildning, kultur och hälsa, samt företag som stöder EUniWells vision.

Gemensam vision

Lärosäten knyts samman med en gemensam vision där EUniWell ska förstå, förbättra, mäta och ombalansera välbefinnande hos individer, i vårt egna samhälle, i vår miljö och i samhället i stort, såväl på det regionala planet som på det europeiska planet och det globala planet, baserat på våra gemensamma värderingar om att vara demokratiska, inkluderande, forsknings- och utmaningsbaserade, interdisciplinära och tvärvetenskapliga, entreprenöriella och samskapande.

Fokusområden

EUniWells fokusområden är:

  • Health and Well-Being
  • Social Equality and Well-Being
  • Environmental Change and Well-being
  • Well-being in Teacher Future Generations
  • Culture, Multilingualism and Well-being

Aktuellt just nu

EU-logga