Tre personer står tillsammans med en karta i bakgrunden framför en karta.

Partnerskap

Linnéuniversitetets internationella partnerskap består av utbytesavtal, nätverk, projekt och konsortium.

Internationella samarbetsavtal (utbytesavtal)
Linnéuniversitetet har formaliserade samarbeten med lärosäten i ett 80-tal länder runt om i världen. På länken nedan finns en lista som presenterar Linnéuniversitetets internationella samarbetsavtal med utländska lärosäten.

Samarbetsavtal

Om du har några frågor går det bra att kontakta intrel@lnu.se.