Academic freedom

Scholars at Risk

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen, bland annat genom att ge skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket består av över 500 medlemsuniversitet och finns i 42 länder.

Aktuellt

Med anledning av invasionen av Ukraina

Regeringen uppmanar svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att avbryta samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus. Samarbeten mellan enskilda forskare kommer däremot att prövas från fall till fall utifrån bland annat säkerhetsaspekter.
Se pressträffen och läs Utbildningsdepartementets webbartikel

I samarbete med KVA och SUHF jobbar SAR Sverige med att sammanställa det stöd till forskare som tvingats fly Ukraina på grund av Rysslands invasion. Det kan rör sig om traditionella placering vid svenska lärosäten på 1-2 år som kortare placeringar. Just nu har flera finansiärer riktat utlysningar för att stötta forskare från Ukraina. 

Läs mer på Linnéuniversitetets sida med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Nationellt stödprogram för att ta emot forskare från Afghanistan

Talibanernas övertagande av Afghanistan i augusti 2021 blev förödande för landets universitet, med riktade, våldsamma attacker mot både studenter och personal. Det internationella nätverket Scholars at Risk (SAR) har sedan dess fått in ansökningar om stöd från över 1 500 forskare från landet, och har gått ut med en vädjan till sina medlemmar om att välkomna forskare från Afghanistan vid sina lärosäten.

På initiativ av SAR-Sverige har nu Sida beslutat att under åren 2022−2024 finansiera ett stödprogram i Sverige. Det ger ett tiotal riskutsatta forskare från Afghanistan tillfälliga akademiska fristäder vid något av de 22 svenska lärosäten som är medlemmar i Scholars at Risk. Programmet finansierar upp till 70% av kostnaderna för ett lärosäte att ta emot en forskare från Afghanistan under 2 år. Linnéuniversitetet ser nu över möjligheterna att ta emot en afghansk forskare.

Afghan research community at risk - what about Academic freedom?

Den 10 dec på mänskliga rättighetsdagen anordnade SAR-Sverige ett webinarium på temat akademisk frihet i Afghanistan efter talibanernas övertagande. Daniel Silander, fakulteten för samhällsvetenskap, modererade och deltog gjorde bland annat Nina Hjelmgren, Fojo, och en tidigare Lnu-student från Afghanistan för att ge sin bild av läget. 

Se webinariet i efterhand på lnu-play.

 

Linnéuniversitetet och Scholars at Risk

Linnéuniversitetet har varit medlem i Scholars at Risk sedan 2016 och stod under 2019–2020 värd för sin första SAR-forskare. Lnu:s kontaktperson för SAR är Lena Kulmala, avdelningen för externa relationer.

SAR-Sverige

I Sverige är 22 lärosäten medlemmar i SAR. 2016 bildades en nationell sektion, där samtliga lärosäten som är medlemmar i SAR ingår. SAR-Sverige träffas två gånger per år för erfarenhetsutbyte och gemensamma aktiviteter. 2019 inrättades en styrgrupp vars uppdrag utgår från SAR-Sveriges programförklaring. Styrgruppen ska säkerställa att det bedrivs kontinuerligt och strategiskt arbete inom den svenska sektionen men även mellan sektionens terminsvisa möten.

SAR-Europa

Sedan 2018 finns ett europeiskt kontor vid Maynooth University, Irland som del av det globala Scholars at Risk nätverket. Det europeiska kontoret stöder de nationella sektionerna och arbetar för att stärka den kollektiva rösten på europeisk nivå och öka skyddet för riskutsatta forskare och akademisk frihet världen över. 

SAR-Europa inrättade 2020 kommittén Europan Coordinating Committee for Academic Freedom Advocacy (ECCAFA) som ska vara strategiskt rådgivande samt utveckla och implementera påverkansarbete i Europa. Daniel Silander, docent vid institutionen för statsvetenskap är SAR-Sveriges representant i ECCAFA (2020-2022).

SAR Europa koordinerar även InSPIREurope, ett ambitiöst intitiativ med 10 partner, finansierat genom Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Action. Projektet ska samordna de initiativ som finns i Europa, arbeta med policypåverkan och ge utbildning och stöd åt riskutsatta akademiker. Fyra av SAR-Sveriges medlemmar är del av InSPIREurope: Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Södertörns högskola och Karolinska institutet.

Akademisk frihet globalt

FN:s generalförsamling tog 2020 emot en rapport om akademisk frihet från David Keye, UN Special Rapporteur ”on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.” Ladda ned rapporten från FN:s webbplats

EU:s forskningsministrar antog i oktober 2020 en deklaration om den viktiga roll regeringar har för att skydda den vetenskapliga forskningens frihet, och att skydda akademisk frihet inom Bolognaprocessen och det europeiska området för högre utbildning (EHEA) såväl som inom det europeiska forskningsområdet (ERA).

Free to think report

SAR rapporterar om attacker på akademisk frihet världen över i sin årliga rapport Free to think.

Den senaste Free to Think rapporten kan laddas ned här. Det är en årlig rapport av Academic Freedom Monitoring Project.