Studenter sitter vid en bord och tittar på en dator.

Studenter

Linnéuniversitetets mål är att samtliga utbildningsprogram ska ge möjlighet till utlandserfarenhet och att flera kurser ges på engelska där svenska och utländska studenter kan knyta kontakter, upprätthålla mångfald och bidra till hållbar utveckling. En ökad internationell medvetenhet gör studenterna bra rustade för framtida arbetsmarknad och samhälleliga utmaningar.

Internationella möjligheter för studenter 
Vid Linnéuniversitetet ser vi internationalisering som en naturlig del av vår verksamhet. Läs mer om internationella möjligheter.

Inkommande utbytesstudenter
Information för inkommande utbytesstudenter samt kurser och program.