Lapp med illustration av en tänd glödlampa.

LNU Innovation

Linnéuniversitetet sätter kunskap i rörelse och vi vill aktivt verka för innovation och att vår samlade kunskap och våra forskningsresultat kommer människor och det omgivande samhället till nytta.

En del i detta är LNU Innovation, som genom professionellt stöd i den tidiga utvecklingen av en idé hjälper forskare, övriga anställda och studenter att förverkliga och sprida sina idéer och forskningsresultat, oavsett om det görs kommersiellt eller icke kommersiellt.

Vi arbetar löpande med nya idéer från forskare och drivna studenter inom olika ämnesområden. Idéerna är ofta nära kopplade till forskningen, de stora samhällsutmaningarna och de globala hållbarhetsmålen.

Du kan bidra till att förverkliga idéer och innovationer

För att goda idéer och forskningsresultat ska nå marknaden behövs ofta ytterligare resurser, kompetenser och personer som kan komplettera teamet bakom idén. Oavsett om du är entreprenör, affärsutvecklare eller investerare finns många möjligheter att samarbeta direkt med forskare och engagera sig i nya idéer, innovationer, metoder och tekniker på ett tidigt stadium för att med din kompetens och drivkraft bidra till att de kan förverkligas och komma människor och samhälle till nytta.

Så är du intresserad av idéer och innovationer i forskningens framkant och vill bidra till att förverkliga dem? Hör av dig till oss!

Exempel: En idé blir en app

Victoria Vestman och Anna Wahlstam delade erfarenheten av att drabbas av cancer. Tillsammans ville de göra något kreativt och livsbejakande som kan vara inspiration och hjälp till andra i samma situation.

Med hjälp av LNU Innovation tar de nu fram en app som uppmuntrar till träning och rörelse under cancerbehandlingen.

-För att våga och ha råd att satsa har vi fått stöd från Innovationsrådet. Det hade inte varit möjligt utan de medel vi fått ta del av, berättar Anna Wahlstam.

I första skedet fokuserar appen Your Strenght på träning och rörelse men tankarna kring vidare utveckling är redan igång.

-När man drabbas av cancer så drabbas hela kroppen, vi ser det ur ett holistiskt perspektiv och då kan vi bygga ut den med features som kan handla om kosten, samlivet och om den psykiska hälsan, berättar Anna

LNU Innovation har hjälpt till med finansiering av en marknadsöversikt, en första prototyp samt med rådgivning och som bollplank.

Tillsammans blir vi starka

LNU Innovation är en del av Linnéuniversitetet, samtidigt som vi också är en del av Innovationskontoret Fyrklövern som är ett samarbete mellan fyra lärosäten: 

  • Linnéuniversitetet
  • Karlstad Universitet
  • Mittuniversitetet
  • Örebro Universitet

Genom samarbetet mellan lärosätena får vi tillgång till ett större nätverk, fler idéer och kompetensområden.

LNU Innovation är också en del av det svenska innovationsstödssystemet. Vi samarbetar nära med andra aktörer såsom inkubatorer, Science Parks, Drivhus och ALMI i både Kalmar och Växjö. Vi har nära kontakt och det är lätt att komma fram – för att vi på bästa sätt ska kunna stödja våra entreprenörer och innovatörer.

Du som är forskare, anställd eller student vid Linnéuniversitetet kan läsa mer om LNU Innovation på våra interna webbsidor.