Elever arbetar i skolan

Lärarlyftet

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet
för de ämnen som de undervisar i.

Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom våra program och kurser. Nedan ser du vilka kurser som ges inom ramen för Lärarlyftet II på Linnéuniversitetet med start vt 18.

Kurser och program


Våren 2018 ger Linnéuniversitetet kurser i ämnena: naturorienterade ämnen och teknik och musik. 

Det kan finnas möjligheter att göra en sen anmälan. För mer information, klicka på respektive kurslänk.

Har du frågor?

Har du frågor om kurser vänder du dig till studievägledare Susann Olsen.

Möjlighet till validering

I kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vid Linnéunversitetet, är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning och kunskaper förvärvade i yrkesverksamhet. Det finns ingen begränsning för antalet högskolepoäng som kan valideras för dessa kurser.

Validering innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper i förhållande till lärandemålen i den kurs eller delkurs som du är antagen till inom Lärarlyftet. Tillgodoräknande kan baseras både på tidigare studier och på kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är alltså processen och tillgodoräknande är resultatet av tillräckliga färdigheter.

Ansök om validering

Ansökan om validering sker genom det digitala valideringsverktyget Valda. Där finns även information om valideringsprocessen.

Kontaktperson