Elever arbetar i skolan

Lärarlyftet

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i.

Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom våra program och kurser. Vid Linnéuniversitetet är följande utbildningar aktuella. Ansök på Antagning.se, vissa kurser är öppna för sen anmälan.

Kurser och program

Har du frågor?

Har du frågor om kurser vänder du dig till studievägledare Susanne Engström. Har du frågor om inriktningarna på Speciallärarutbildningen kontaktar du studievägledare Josefin Johansson-Lewis.

Lärarlyftet våren 2017

Våren 2017 planeras följande kurser inom Lärarlyftet vid Linnéuniversitetet.
Mer information kommer under hösten.
- Teknik åk 1-3, 7,5 hp
- Teknik åk 4-6, 7,5 hp
- Geografi åk 7-9, 45 hp
- Geografi gymnasiet, 90 hp
- NO/Te åk 1-3, 15 hp

Möjlighet till validering

I kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vid Linnéunversitetet höstterminen 2016, är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning och kunskaper förvärvade i yrkesverksamhet. Det finns ingen begränsning för antalet högskolepoäng som kan valideras för dessa kurser.

Validering innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper i förhållande till lärandemålen i den kurs eller delkurs som du är antagen till inom Lärarlyftet. Tillgodoräknande kan baseras både på tidigare studier och på kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är alltså processen och tillgodoräknande är resultatet av tillräckliga färdigheter.

Ansök om validering

Ansökan om validering sker genom det digitala valideringsverktyget Valda. Där finns även information om valideringsprocessen.

Kontaktperson