Studenter på besök i fabrik

Samarbeta med studenter

Vid Linnéuniversitetet finns många möjligheter till samverkan med studenter i form av praktik, examensarbete och andra projekt – ett samarbete som båda parter tjänar på!

Studenter ger ditt företag ett kreativt tillskott och får i gengäld ett bredare perspektiv på sin utbildning och möjlighet att knyta viktiga kontakter inför framtiden.

Det finns många olika sätt att samarbeta med studenter. Du kan exempelvis ta emot studiebesök, delta vid arbetsmarknadsdagar, ta del av en del utbildningars partnerprogram och mycket mer!

Några av de vanligaste sätten att komma i kontakt med våra studenter är genom praktik, examensarbete, sommarjobb/deltidsjobb, mentorskap och olika aktiviteter såsom mässor och andra evenemang.

Hur når du studenterna?

För att nå våra studenter angående praktik, examensarbeten eller sommarjobb gör du enkelt en annons i universitetets jobbportal, Karriärportalen. Börja med att skapa ett konto och lägg sedan upp önskad annons. 

Genom årshjulet kan du enkelt få en uppfattning om när det är lämpligt att annonsera om praktik, examensarbeten och sommarjobb. 

Universitetet arrangerar också mässor och olika aktiviteter där du kan träffa våra studenter. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev längre ned på sidan för att hålla dig uppdaterad.

Håll dig uppdaterad!

Vill du få information om vad som händer inom samverkan i allmänhet, och uppdragsutbildning och kompetensutveckling i synnerhet på Linnéuniversitetet?

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt nyhetsbrev till dig.

 

Ekonomihögskolan

För oss på ekonomihögskolan leder samverkan med det omgivande samhället till högre kvalitet i utbildningen – därför är också samverkan ett naturligt inslag i våra utbildningar.

Vi erbjuder samarbeten inom områden som:

  • Ekonomistyrning
  • Entreprenörskap
  • Internationella affärer
  • Ledarskap och organisationsutveckling
  • Logistik
  • Marknadsföring
  • Nationalekonom
  • Rättsvetenskap
  • Turism

Samverkansprojekt


Kontakta oss gärna om du är intresserad av att samarbeta.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora samverkar i första hand med offentlig sektor och myndigheter, men även med organisationer som ideella föreningar och hjälporganisationer. Fakulteten har med sin bredd på ämnen olika samverkansprojekt inom skola, utbildning och lärande. För mer information kring samverkan, vänligen kontakta fakultetshandläggare Kristina Johansson.

 

Fakulteten för teknik

På fakulteten för teknik jobbar vi med samverkan på flera olika sätt – många av våra studentrer gör examensarbeten och praktik på företag och organisationer.

Karriärdagar 2024

Är du intresserad av våra karriärdagar? Kontakta oss för mer information!

Examensarbete i datavetenskap

Ämnet datavetenskap välkomnar närmare samarbeten med näringslivet kopplat till examensarbeten för studenterna på våra program. Har ni idéer eller funderingar? Här finns information som underlättar ert samarbete med oss och våra studenter.

Examensarbete byggteknik

Byggteknik tar emot förslag på examensarbeten och förmedlar informationen vidare till studenterna i anslutning till Byggardagen/Karriärdag Teknik som går av stapeln 18 november. Se dessa två filer för mer information:

Följebrev examensarbete bygg

Mall examensarbete bygg

Läs mer om Byggardagen/Karriärdag Teknik 18 nov. 

Följ oss på Facebook

Maskinteknik
Skog och trä

Fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap har en omfattande samverkansverksamhet riktad mot en rad olika sektorer, i första hand offentlig sektor och myndigheter, men också civilsamhällets organisationer som t ex ideella föreningar, idrottsföreningar och hjälporganisationer. För att veta mer om denna samverkansverksamhet, vänligen kontakta fakultetssamordnaren Joacim Martinsson.

Fakulteten har en stor samverkan inom skola, utbildning och lärande och arbetar med aktörer som Skolverket och skolhuvudmän inom ramen för exempelvis uppdragsutbildning, utvärderings- och följeforskning samt praxisnära projekt.