Studenter på besök i fabrik

Samarbeta med studenter

Vid Linnéuniversitetet finns många möjligheter till samverkan med studenter i form av praktik, examensarbete och andra projekt – ett samarbete som båda parter tjänar på!

Kontakterna med Linnéuniversitetets studenter kan se olika ut. Flera utbildningar har praktik, andra utbildningar har partnerprogram. Andra sätt att samarbeta kan vara att personer i företag och organisationer gästföreläser, tar emot studiebesök eller deltar vid arbetsmarknadsdagar.

Studenter ger ditt företag ett kreativt tillskott och får i gengäld ett bredare perspektiv på sin utbildning och möjlighet att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Du kan få en överblick över året i en tvåsidig pdf här: Studentsamverkan årscykel (eller kan du läsa vidare nedan). 

 

Kom med förslag på examensarbeten!

Vill ni också ha studenter som gör examensarbete hos er? Våra studenter skriver examensarbeten under hela året. Vill er organisation samarbeta med en eller flera studenter under våren så är hösten en bra tid att annonsera idéer och börja diskutera vad ett examensarbete kan innhålla. Annonsera idéer utan kostnad på mycareer.lnu.se. Inom vissa ämnen arbetar lärare aktivt med att föra dialoger om möjliga examensarbeten inför att studetnerna ska sätta igång. Är du intresserad av något särskilt kunskapsområde? Längre ner på denna sida finns information samlad från våra olika fakulteter och ämnesområde. Tveka inte att ta kontakt och ställa dina eventuella frågor. 

Praktikplatser

Ett sätt att lära känna en student är att ta emot en praktikant i din organisation. Praktik ingår som del av flera av våra utbildningar. Du kan annonsera lediga praktikplatser utan kostnad i vårt verktyg MyCareer. 

MyCareer – Linnéuniversitetets karriär- och jobbportal

Linnéuniversitetet har en karriär och jobbportal som heter MyCareer. Här kan du som arbetsgivare hitta studenter för examensarbete och arbete, men också information om olika event, arbetsmarknadsdagar, föreläsningar, med mera.

Här hittar du MyCareer

Arbetsmarknadsdagar och mässor

Under ett läsår ordnas flera olika aktiviteter där företag och organisationer har tillfällen att möta studenter, till exempel arbetsmarknadsdagar, novischmässor vid terminsstarter och även andra typer av mässor. Några exempel är Forma, Pax, Byggardagen, Stora IT-kompetensdagen, Karriär Teknik, Sjöfartshögskolans branschdagar, Amår och Linnécupen.

Vi söker engagerade mentorer!

Möt morgondagens medarbetare redan idag och dela med dig av dina erfarenheter och ta del av andras.

Vi på Linnéuniversitetet vill på olika sätt bidra till en positiv utveckling i samhället med fokus på vår region. Vi vill öka utbytet mellan företag och organisationer och Linnéuniversitetets studenter. 

Mentorprogrammet har som mål att utvecklas till en verksamhet där organisationer och företag – offentliga, privata och ideella – fungerar som mentorer för våra studenter. Vi söker även mentorer till internationella akademiker och studenter med drivkraft att starta – eller fortsätta – sin yrkeskarriär i Sverige.

Juniorledarskapsakademin inom Centrum för ledarskap i Småland fokuserar på innovationsdrivet ledarskap och där du som har erfarenhet av ledarskap kan bli mentor för en student som själv siktar på att ta en ledande roll i sitt kommande yrkesliv.

Ekonomihögskolan

För oss på ekonomihögskolan leder samverkan med det omgivande samhället till högre kvalitet i utbildningen – därför är också samverkan ett naturligt inslag i våra utbildningar.

Vi erbjuder samarbeten inom områden som:

 • Ekonomistyrning
 • Entreprenörskap
 • Internationella affärer
 • Ledarskap och organisationsutveckling
 • Logistik
 • Marknadsföring
 • Nationalekonom
 • Rättsvetenskap
 • Turism

Samverkansprojekt


Kontakta oss gärna om du är intresserad av att samarbeta.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora samverkar i första hand med offentlig sektor och myndigheter, men även med organisationer som ideella föreningar och hjälporganisationer. Fakulteten har med sin bredd på ämnen olika samverkansprojekt inom skola, utbildning och lärande. För mer information kring samverkan, vänligen kontakta fakultetshandläggare Kristina Johansson.

 

Fakulteten för teknik

På fakulteten för teknik jobbar vi med samverkan på flera olika sätt – många av våra studentrer gör examensarbeten och praktik på företag och organisationer.

Karriärdagar under 2021

 • Karriärdag Teknik arrangeras som regel i november, preliminärt datum är 18 november. Dagen riktar sig mot bland annat tillverkningsindustrin och IT-branschen, och inkluderar det som tidigare kallats Stora IT-kompetensdagen.
 • Byggardagen arrangeras vanligen en vecka senare, dock inget datum satt än för 2021.

Är du intresserad av våra karriärdagar? Kontakta oss för mer information!

Redovisning av examensarbeten

Vill ni också ha studenter som gör examensarbete hos er? Kika gärna i dokumentet på förra årets ämnen för idéer om vad examensarbeten kan handla om.

Alla utbildningar inom teknik har på olika sätt samarbete med det omgivande samhället. Kontakta oss om du intresserad och vill stämma av en idé eller gå vidare!

Examensarbete i datavetenskap

Ämnet datavetenskap välkomnar närmare samarbeten med näringslivet kopplat till examensarbeten för studenterna på våra program. Har ni idéer eller funderingar? Här finns information som underlättar ert samarbete med oss och våra studenter.

Följ oss på Facebook

Maskinteknik
Skog och trä

Fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap har en omfattande samverkansverksamhet riktad mot en rad olika sektorer, i första hand offentlig sektor och myndigheter, men också civilsamhällets organisationer som t ex ideella föreningar, idrottsföreningar och hjälporganisationer. För att veta mer om denna samverkansverksamhet, vänligen kontakta fakultetssamordnaren Joacim Martinsson.

Fakulteten har en stor samverkan inom skola, utbildning och lärande och arbetar med aktörer som Skolverket och skolhuvudmän inom ramen för exempelvis uppdragsutbildning, utvärderings- och följeforskning samt praxisnära projekt.