Jordglob i glödlampa

Intresseanmälan för innovationssamarbete med Linnéuniversitets studenter

Här kan du anmäla ditt intresse för att samverka med mastersstudenter från programmet Innovation genom ekonomi, teknik och design. Samarbetet kan ske under hösten 23 och/eller våren 24 och är kostnadsfritt.

Vår förhoppning är att ni som företag får ett värde i:

  • Externa resurser med flera kompetenser– som kan öppna upp mot ny forskning och kunskap från Linnéuniversitetet.
  • Värdefullt utifrånperspektiv – som tillsammans med er kunskap - ger potential till nya embryon och innovationer.
  • Insikter och kunskap av modeller/verktyg som kan fortleva i er egen innovationsprocess.

Period för uppdraget: Samverkan genomförs från oktober till januari (höstterminen) och/eller från januari till juni (vårterminen). Under våren kan samverkan omfatta även examensarbete.

Involvering: För att få ut så högt värde som möjligt kommer ni som företag att involveras i innovationsprocessens olika steg. Räkna med ca 20-30h under processen samt lite tid för initial planering. Desto mer engagemang involverade företag visar desto större kan värdet av processen bli. Vi ser gärna att ni engagerar flera personer, för att öka värdet för ert företag (men det är inget krav).

Begränsat antal: Vi har endast möjlighet att anta fem företag (uppdrag) och därför kommer en urvalsprocess ske. Gör din intresseanmälan idag och motivera varför ni vill vara med. Anmälan för examensarbeten gäller enskilda studenter inom ekonomi, teknik eller design.

Intresseanmälan

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.