Student möter företag under praktik

Praktikplatser

Många utbildningar vid Linnéuniversitetet innehåller kurser eller moment där studenterna möter företag, organisationer etc, i olika omfattning och på olika sätt. I listan nedan samlar vi utbildningar som har en praktikperiod, där studenten alltså är på ett företag eller en organisation och deltar som praktikant i verksamheten.

Du som arbetsgivare kan annonsera praktikplatser på Jobteaser utan kostnad.

Praktik går till på lite olika sätt för olika utbildningar. I vissa fall har universitetet en koordinator som hanterar praktik, tex är det så för lärarstudenter, i andra fall är det helt och hållet studentens ansvar att ordna sin praktik. 

Det är också vanligt med fallstudier inom kurser, och många examensarbeten görs kopplat till företag och i organisationer. Så även om inte det ämne du söker finns i listan nedan finns det ofta andra bra sätt att lära känna en student. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor.

Fakulteten för teknik

Ämnen: bioenergiteknik, bioteknik, hållbar byggd miljö, byggteknik, datavetenskap, medieteknik, fysik, elektroteknik, NT-didaktik, yrkeskunnande och teknologi, informatik, maskinteknik, systemekonomi, matematik, matematikdidaktik, skog och träteknik, sjöfart.

Fakulteten för samhällsvetenskap

Ämnen: Pedagogik och didaktik, idrottsvetenskap, pedagogik, socialpedagogik och specialpedagogik, polisiärt arbete, sociologi, genusvetenskap och freds- och utvecklingsstudier, socialt arbete, statsvetenskap

Ekonomihögskolan

Ämnen: Ekonomistyrning, logistik, rättsvetenskap, marknadsföring, nationalekonomi, statistik, organisation, ledarskap, entreprenörskap, affärsinformatik, turismvetenskap, music & event management

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Ämnen: Biologi, ekologi, miljövetenskap, hälso- och vårdvetenskap, kemi, biomedicin, medicin, optometri, psykologi


Fakulteten för konst och humaniora

Ämnen: Design, filmvetenskap, litteraturvetenskap, kreativt skrivande, arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och religionsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion och journalistik, bildpedagogik, konst- och bildvetenskap, musik som konstnärligt ämne, musikpedagogik och musikvetenskap, engelska, franska, spanska och tyska, svenska språket och svenska som andraspråk

Lärarutbildningen

På lärarutbildningarna är VFU, verksamhetsförlagd utbildning, en viktig del av utbildningen. Alla lärarstudenter är ute i skolverksamheter under flera perioder i sin utbildning. På arbetsplatserna finns utbildade handledare. Vi arbetar också med övningsskolor, särskilda VI-skolor, där studenter är på plats löpande under sin utbildning. Vid VFU-placering gäller generellt att VFU-koordinatorerna vid Linnéuniversitetet tilldelar studenten en VFU-plats i ett av de partnerområden Linnéuniversitetet har VFU-avtal med. Ett partnerområde kan utgöras av en kommun, del av en kommun eller enskild kommunal eller fristående förskola/skola.

Mer om lärarutbildningarnas VFU på Lärarutbildningsportalen