Besök i industrin, tjej mobilfotar en production line

Samarbete med forskare

Företag och organisationer är välkomna att kontakta Linnéuniversitetet vid frågor som rör samverkan med våra forskare.

Är du och din organisation intresserad av forskningssamverkan med Linnéuniversitetets forskare finns flera olika former för samarbete. Det kan handla om alltifrån att utbyta erfarenheter, lösa specifika problem och frågeställningar till större forskningsprojekt.

Fördelarna med ett samarbete är ömsesidigt. Forskningsresultaten kan komma till nytta i företaget eller i organisationen och forskarna får kunskap om viktiga utvecklingsområden och tillgång till reella problem och idéer att arbeta med.

Ekonomihögskolan

Samverkan är avgörande för att forskning kommer samhället till nytta. Vi på ekonomihögskolan är företagsutvecklare och affärsutvecklare på vetenskaplig grund och kan därmed bidra till utveckling av din organisation med forskningsbaserad kunskap inom områden som dessa:

  • Ekonomistyrning
  • Entreprenörskap
  • Internationella affärer
  • Ledarskap och organisationsutveckling
  • Logistik
  • Marknadsföring
  • Nationalekonomi
  • Rättsvetenskap
  • Turism

Samverkansprojekt

Förfrågningar beträffande forskningsuppdrag kräver en särskild och noggrann behandling, men även dessa kan initieras på ekonomihögskolan. En betydande resurs för genomförande av forskningsuppdrag är ekonomihögskolans forskningsgrupper:


Är du intresserad av att samarbeta? Kontakta oss gärna:

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Fakulteten för konst och humaniora

Samverkan är en viktig del av fakultetens arbete. Varje år genomförs ett stort antal föreläsningar till organisationer och föreningar, flera uppdragsutbildningar bl a i samarbete med Skolverket, författarförbund och bibliotek slutförs. En omfattande forskning sker i samarbete med både nationella och internationella organisationer.

Välkommen att kontakta oss!                                                                      Kontaktperson Kristina Johansson kristina.johansson@lnu.se

 

Fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap har en omfattande samverkansverksamhet riktad mot en rad olika sektorer, i första hand offentlig sektor och myndigheter, men också civilsamhällets organisationer som t ex ideella föreningar, idrottsföreningar och hjälporganisationer.

Genom att integrera teori och praktik samt erfarenhetsbaserad kunskap från operativ verksamhet och forskningsbaserad kunskap skapar vi förutsättningar för utveckling av företag, kulturinstitutioner och andra organisationer.

På fakulteten för samhällsvetenskap har vi bred kompetens inom bland annat idrottsvetenskap, pedagogik, utbildningsvetenskap, socialt arbete, statsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, ledarskap och organisation, förändrings- och förbättringsarbete, systematiskt kvalitetsarbete och organisationsutveckling. För oss handlar samverkan om önsesidighet. Tillsammans tittar vi på era behov och hittar en lösning som passar.

För aktörer i offentlig sektor och det privata näringslivet innebär det stora möjligheter tillsamverkan både inom forskning och utbildning. Vägarna till samverkan är många: examensarbeten, praktik, uppdragsutbildningar, konferenser, gästföreläsningar, utvärderingar och rapporter. Är du intresserad av forskningssamverkan finns allt från erfarenhetsutbyte till större forskningsprojekt.

Fakulteten har en stor samverkan inom skola, utbildning och lärande och arbetar med aktörer som Skolverket och skolhuvudmän inom ramen för exempelvis uppdragsutbildning, utvärderings- och följeforskning samt praxisnära projekt.

Fakulteten för samhällsvetenskaps samverkansamordnare är Daniel Alvunger

Fakulteten för teknik