forskare i skolklass

Storsatsning för samhällsförändring

Linnéuniversitetet inleder en storsatsning i mångmiljonklassen för att bli ännu bättre på samverkan för samhällsförändring. År 2020 ska effekterna av satsningen synas och ”kännas”.

Vi satsar på att lösa utmaningar

En av de största utmaningarna vår region står inför, handlar om att öka satsningarna på forskning och utveckling för hållbar regional tillväxt. Det är en strategiskt viktig fråga för regionen. Därför blir den också viktig för Linnéuniversitetet. Detta är bakgrunden till universitetets nya, uttalade satsning på samverkan som görs med stöd av Vinnova under de tre kommande åren, med start 2017.

Linnéuniversitetets uppdrag är att sprida kunskap, nyttiggöra forskning och bidra till lösningar i de utmaningar samhället står inför. Det måste ske i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer. Den närmaste tiden kommer Linnéuniversitetet därför att ta en del initiativ till dialog i olika konstellationer. Exempel på vad vi kan göra inom regional samverkan är:

• utveckla gemensamma mötesplatser, arenor och aktiviteter,
• identifiera våra gemensamma styrkeområden för tydligare satsning på forskning och utveckling,
• medverka till kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom regionens framtida tillväxtbranscher,
• samordna det regionala arbetet för gemensamma ansökningar till nationella och internationella finansiärer

Var står vi 2020?

År 2020 ska effekterna av satsningen synas och "kännas". Då vet du som vill samarbeta med Linneuniversitetet vart du vänder dig, vilka möjligheter som finns, vilken bredd och mångfald samverkan med universitetet erbjuder och vilka effekter samverkan har. Då uppfattar du som extern aktör det enklare att samverka med oss, och du känner igen dig i kontakterna med universitetet.

År 2020 har Linnéuniversitetet i samverkan med partners och aktörer identifierat nyckelområden som vi gemensamt tar ansvar för i ambitionen att jobba för en hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Tillsammans vet vi vilka områden som behöver prioriteras och hur det regionala näringslivet kan vidareutvecklas i samverkan med Linnéuniversitetet.

En satsning – flera projekt

Den nu inledda storsatsningen ska öka kapaciteten för samverkan och görs i riktade projekt inom följande områden:

  • Strategiska partnerskap
  • Arenor för samverkan
  • Kvalitetssystem för ökat nyttiggörande
  • Samverkan för livslångt lärande
  • Kunskapstillgångar och immateriella rättigheter
  • Strategier och metoder för kompetensutveckling i hela landet

Läs mer om respektive projekt nedan.