Hand som vattnar små plantor

Stöd oss – tillsammans når vi längre

När vi kombinerar den kunskap och de resurser som finns bland oss individer, institutioner och samhälle, skapas förutsättningar för att förstå det vi hittills bara snuddat vid. För att nå dit måste vi röra oss tillsammans. Det krävs en ekonomisk styrka som bara kan uppnås med stöd av privatpersoner, företag, offentliga organisationer och stiftelser. Tillsammans når vi längre.

Tillsammans gör vi skillnad

Att bidra är ett sätt att påverka. När vi startar nya utbildningar eller nya forskningssatsningar kan vi attrahera ny kunskap – kunskap som inte bara stannar inom akademins ramar. Genom att till exempel stötta arbetet med nya program och utformningen av dem, får omvärlden en chans att berätta vilka deras utmaningar är. Tillsammans kan vi skapa utbildningar och forskning som möter dessa utmaningar.

På väg mot en gemensam framtid

För att ligga i framkant behöver vi hela tiden nya intryck, nya infallsvinklar, nya tankebanor. Nya utmaningar. De kommer från det småländska näringslivet. De kommer från den öländska hagen. De kommer från vår vardag.

Forskningen görs här – men det är i samhället den gör nytta. Att stötta oss är ett sätt att investera i ny kunskap och nya lösningar, som skapar värde för samhället, näringslivet och det offentliga. Det är vårt sätt att betala tillbaka.