Tjej med böcker i händerna

Vill du bidra till Sveriges första professur i sakprosa?

Det har länge funnits professurer i skönlitteratur och även barnlitteratur men inte för sakprosan. I dessa dagar, när sanningar ifrågasätts och fakta plötsligt kan bli alternativa, känns en akademisk hemvist för sakprosan som en självklarhet. Sveriges Författarförbund och Linnéuniversitetet satsar nu gemensamt för att få till en professur i gestaltande sakprosa.

Sakprosa – till exempel reportage, historia, biografier, debattböcker, populärvetenskap, reseskildringar – spelar en avgörande roll för det offentliga samtalet, inte minst i en tid av alternativa fakta och avsiktlig desinformation. Ändå finns det till skillnad från i andra nordiska länder ingen forskning med inriktning om sakprosa i Sverige.

Vill du vara med och bidra?

Linnéuniversitet och Sveriges Författarförbund har därför inlett ett unikt samarbete för att skapa en professur i gestaltande sakprosa. Under en pressfrukost i slutet av januari presenterades ambitionen om en professur och i samband med det hölls även ett panelsamtal med tre författare inom genren: Ingrid Carlberg, Ingvar Carlsson och Maciej Zaremba modererat av Henrik Berggren från Minerva. Professuren planeras vara förlagd till Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. För att förverkliga projektet krävs dock en extern medfinansiär.

I en mix av allt mer öppen vetenskap, men samtidigt allt mer misstro mot ett etablissemang där akademin ofta räknas in, kan sakprosan vara en viktig faktor för att knyta samman det som forskningen nu vet och presentera det för en bredare allmänhet.

– Det är oerhört viktigt att fackboken håller hög nivå. Den ska vara sakligt underbyggd, komplex, nyanserad, välskriven, den ska vara njutbar att läsa. Den ska alltså ha ett litterärt värde precis som skönlitteraturen, säger Grethe Rottböll.

Vill du bidra till Sveriges första professur i sakprosa?


Kontakta: Ylva Dandanell och Hans Sternudd

Mer om projektet