Hand som vattnar små plantor

Stöd oss – tillsammans gör vi skillnad

Vi har höga ambitioner. Vår vision är att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Det gör vi bland annat genom att forska på miljön i Östersjön, demokratin, skogens klimatpåverkan, företagande och digitalisering. Med ditt stöd kan vi göra ännu mer. Forskningen görs här – men det är i samhället den gör nytta.

Att stötta oss är ett sätt att investera i ny kunskap och nya lösningar, som skapar värde för samhället, näringslivet och det offentliga. Det är vårt sätt att ge tillbaka.

Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen att höra av dig!

Exempel på tidigare bidrag

Privat donation skapar unik möjlighet för forskarskola

Målet med satsningen är att under 2024 etablera en forskarskola med fokus på vad som skapar långsiktigt framgång i tider av stora teknikskiften. Starten på satsningen är möjlig tack vare en privat donation på 10 miljoner kronor. Läs mer här.

Optikbranschen bidrar till ny optikerutbildning i Göteborg

Linnéuniversitetets optikerutbildning i Göteborg har blivit verklighet tack vare samverkan med aktörer inom optikbranschen. Ett flertal företag har tillsammans bidragit till en doktorandtjänst och toppmodern utrustning till utbildningen. Läs mer här.

Carl Bennet AB finansierar forskning i hållbar logistik

Forskningen ska bedrivas inom området hållbar logistik med fokus på bland annat transporter. Carl Bennet AB bidrar med totalt 4 miljoner kronor under fyra år. Läs mer här.

Testamenterad donation bidrar till professur i miljövetenskap

En testamenterad donation till Linnéuniversitetet på drygt sju miljoner möjliggör en ny professur i miljövetenskap. Till professuren knyts också en doktorand. Läs mer här.

Marie-Claire Cronstedts stiftelse bidrar till professur i djurskydd

Med stöd från Marie-Claire Cronstedts stiftelse stärker Linnéuniversitetets forskning inom djurskydd med en nyinrättad professur på området. Stiftelsen bidrar med 18 miljoner kronor. Läs mer här.

Stipendier till studenter från Kalmar län

Tack vare en donation från Irene och Bo Adolfssons stiftelse, kan Linnéuniversitetet dela ut stipendier à 50 000 kronor till studenter vid Linnéuniversitetet. Läs mer här.

Crowdfunding till arkeologiska utgrävningar

Drygt 215 000 kronor insamlade av över 500 bidragsgivare gör det möjligt att finansiera analyser av arkeologiska fynd. Fynden kommer från arkeologistudenters utgrävningar i Gamla Skogsby på Öland. Läs mer här.

Sveriges första professur i sakprosa

Tack vare en gemensam satsning på 7,5 miljoner kronor från Natur & Kultur, Läromedelsförfattarna i Sverige AB och Sveriges Författarförbund får Sveriges första professur i gestaltande sakprosa sin hemvist på Linnéuniversitetet. Läs mer här.

Konstdonation till Universitetskajen

Stiftelsen Kalmar Handlande-Borgares Donationsfond donerar 250 000 kr till ett konstverk i hus Forma på Universitetskajen i Kalmar. Hanna Hansdotter är formgivare till konstverket som produceras av The Glass Factory. Läs mer här.

Strategiska satsningar

Södra och Ikea bidrar till satsning på skogen

Södra och Ikea of Sweden gör tillsammans med Linnéuniversitetet en långsiktig och strategisk satsning på forskning och utbildning inom det skogliga och skogsindustriella området på totalt 300 miljoner kronor. Samarbetet bygger på ett nära och dynamiskt utbyte mellan akademi och deltagande näringsliv med tydlig nytta för industri, ägare, kunder, forskare/lärare, studenter och samhälle. Läs mer här.

Kalmar kommun bidrar till juristutbildning i Kalmar

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar gemensamt 300 miljoner kronor på att bygga upp utbildning och forskning inom juridik i Kalmar. Näringslivets utveckling och myndighetsetableringar innebär ökade behov av juridisk kompetens. Detta är en långsiktig satsning för Linnéregionen. Läs mer här.

Region Kalmar län bidrar till satsning inom eHälsa

Region Kalmar län och Linnéuniversitetet satsar gemensamt 400 miljoner kronor inom eHälsoområdet under en tioårsperiod. Satsningen stärker universitetet inom eHälsa samt ökar förutsättningarna för högkvalitativ vård för både stad och landsbygd. Samarbetet omfattar utbildning, forskning, innovation och kompetensutveckling. Läs mer här.