Skog

300 Mkr till långsiktig skoglig satsning

Södra och IKEA of Sweden gör nu tillsammans med Linnéuniversitetet en unik långsiktig och strategisk satsning på forskning och utbildning inom det skogliga och skogsindustriella området.

Visionen är en gemensam samverkansarena med kunskapsutveckling för hållbar konkurrenskraft. En arena där olika företag och aktörer vill samlas för kunskaps- och värdeutveckling och därigenom tillsammans möta samhällets framtida utmaningar för hållbar utveckling.

– 300 miljoner kronor över tio år, är ramen för det här samarbetet som fler är välkomna att bidra till, säger rektor Peter Aronsson. Det är bara tillsammans som vi kan lösa samhällets utmaningar.

– Tillsammans med näringen kan vi härmed skapa en unik plattform genom erfarenhetsutbyte och resursmobilisering. Detta samarbete ger oss möjlighet att lyfta en rad olika forskningsområden, säger professor Johan Bergh, ämnesansvarig för det skogliga området vid Linnéuniversitetet.

Vad betyder den här satsningen för Linnéuniversitetet?

– Den betyder väldigt mycket! Vi kommer att kunna skapa nya unika och högkvalitativa utbildningar med bred forskningsbas. Vi får även resurser att bemanna utbildningarna på ett bra sätt. Den innebär också att både bredden och spetskompetensen inom forskningen ökar. Detta är oerhört viktigt även för utbildningarna, där kvaliteten kommer öka avsevärt och skapa en bättre balans mellan forskning och utbildning, förklarar Johan Bergh.

Samarbetet ska bygga på ett nära och dynamiskt utbyte mellan akademi och deltagande näringsliv med tydlig nytta för industri, ägare, kunder, forskare/lärare, studenter och samhället. Den gemensamma värdegrunden bygger på ömsesidig respekt samt ett nyfiket, lyhört och inkluderande förhållningssätt.

Den första gemensamma satsningen inom samverkansarenan är att bidra till att öka attraktionskraften för skoglig och skogsindustriell utbildning samt att säkra rekryteringen av morgondagens talanger. Syftet är att bygga upp unik kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet längs hela den skogsindustriella kedjan. Framöver kan också en breddning av områdena inom samverkansarenan bli aktuell.

Nyfiken att höra mer?

Kontakta Johan Bergh, professor i skog och träteknik.