Böcker i bakgrunden, loggor i förgrund

Unikt samarbete skapar Sveriges första professur i gestaltande sakprosa

Tack vare en gemensam satsning med Natur & Kultur, Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund får Sveriges första professur i gestaltande sakprosa snart sin hemvist på Linnéuniversitetet.  

Sakprosa – faktabaserad litteratur som till exempel reportage, historia, biografier, debattböcker, populärvetenskap, reseskildringar och läromedel – spelar en avgörande roll för det offentliga samtalet, inte minst i en tid av avsiktlig desinformation.

–  Kunskap är den bästa basen att bygga argument och samhälle på. Men den talar inte för sig själv. Språket som bär kunskapen framåt behöver omsorg för att fungera med den kommunikativa kraft som är nödvändig, för att bli meningsskapande och leda till ett gott människoblivande, kunskapsbaserad handling och en gemensam bas för samhällsbygget. Det är på tiden att den får den forskningsinriktade uppmärksamhet som bildar bas för utveckling av kunnande kring sakprosans villkor och möjligheter, säger Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.

Att beskriva sakliga fakta på ett medryckande sätt är en konst. Det gäller all sakprosa, även läromedel och läromedelsförfattarna har en viktig uppgift som utbildare av framtidens generation. Rätt skrivna kan dessa böcker ge barn och unga en överblickbar bild av den komplexa verkligheten de lever i och därmed skapa en kunskapsgrund och ett samhällsintresse att bygga vidare på genom livet.

Avtalet, som parterna nyligen undertecknat, är värt sammanlagt 7,5 miljoner kronor. Huvudfinansiären Natur & Kultur går in med 1 miljon kronor per år i fem år, samtidigt som Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund går in med 250 000 kronor vardera per år under lika lång tid.

Professuren förläggs till Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet och får namnet Natur och Kulturs professur i sakprosa. Parterna hoppas att professuren kan utlysas under hösten 2021, med målet att ha den på plats inför höstterminen 2022.

Vill du veta mer?

Kontakta Hans Sternudd, dekan, fakulteten för konst och humaniora, eller Ylva Dandanell, senior rådgivare, avdelningen för externa relationer.