Palliativt centrum för samskapad vård

Vi bedriver utbildning, klinisk utveckling, forskning och folkbildning inom palliativ vård. Vi fokusera att utforma en hållbar palliativ vård som är samskapad av patienter, närstående, personal och forskare.

Palliativt centrum för samskapad vård samfinansieras av Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt Kronoberg läns kommuner: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Palliativt centrum för samskapad vård finansieras dessutom av Familjen Kamprads stiftelse.  

Palliativ vård vid Covid-19

Information om palliativ vård vid sjukdomen Covid-19 som kontinuerligt tas fram i Sverige, kommer att samlas på Palliativt kompetenscentrum i Region Stockholms hemsida. Informationssidan uppdateras kontinuerligt och kan vara till nytta för medarbetare inom vård och omsorg, både för allmän och specialiserad vård.  https://www.pkc.sll.se/kunskap/covid-19/

I nuläget finns bland annat följande information på deras hemsida:

  • film och dokument om ”Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård”
  • film om ”Att samtala med närstående i livets slutskede vid covid-19”
  • film om ”Omvårdnad i livets slutskede vid covid-19”
  • dokument om ”Palliativ vård i livets slutskede vid Covid-19”
  • samtalsguide: ”Covid-19 – samtal med patienter”

Har ni frågor kring palliativ vård i samband med Covid-19?

Palliativt centrum stödjer er gärna på era arbetsplatser i frågor kring palliativ vård i samband med Covid-19. Hör av er till Helene Reimertz (helene.reimertz@kronoberg.se) eller Anna Sandgren (anna.sandgren@lnu.se) med era funderingar och frågor, så kan vi tillsammans planera för stöd på er arbetsplats (gäller inom Kronobergs län).

Region Kronoberg har tagit fram ”Råd gällande allmän palliativ vård under pågående Covid -19 pandemi”. Dokumentet innefattar symtomlindring vid Covid-19, Samtal med patient och närstående, dokumentation, konsultstöd från Palliativa teamet med mera.

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom (definition enligt WHO).

Vision

Vår vision är att alla patienter med livshotande sjukdomar och deras närstående ska uppleva en god palliativ vård. Patienter och närstående ska uppleva att de får stöd samt att närstående får stöd efter dödstillfället.

Mål

Målet är att all personal ska vara välutbildad för att tillsammans med patienter och närstående skapa en välfungerande palliativ vård. Vården ska utvecklas så att dessa parter tillsammans med forskare tillämpar så kallad evidensbaserad vård i ett kontinuerligt, integrativt lärande. På detta sätt stärks patienters och närståendes inflytande och delaktighet i vården och ökar vårdkvaliteten.

Verksamhetsområden

Aktuellt

Nyhetsnotiser

Organisation