Åke Tyrberg

Åke Tyrberg

Universitetsadjunkt
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisar och är kursansvarig  i kurserna Byggteknik 1, Byggnadsproduktion 1 och Arkitektur- och Byggnadsteknisk historia  samt  Detaljprojektering. Kursansvarig i ett par andra kurser.

Arbetar även med studenternas obligatoriska företagskontakter i 3 olika kurser.