Åke Tyrberg

Åke Tyrberg

Universitetsadjunkt
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Programansvarig Byggnadsutformning. Undervisar i kurserna Byggteknik 1, Byggteknik 2, Arkitektur- och Byggnadsteknisk historia samt Husbyggnad med fysisk planering