Alastair Creelman

Alastair Creelman

Specialist e-lärande
Universitetsbiblioteket
53022, Hus Stella, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

E-lärande specialist, omvärldsbevakare, utredare vid Sektion Högskolepedagogik, Universitetsbiblioteket. Arbetar mycket med webbinarier och digitala konferenser nationellt och internationellt. Har medverkat i många projekt inom områden som nätbaserat lärande, kvalitet inom distansutbildning, öppna lärresurser (OER), sociala medier, MOOCs, webinarutveckling och virtuell mobilitet. 

Mycket aktiv i sociala medier, främst via två bloggar om utbildning och teknologi: Corridor of Uncertainty (engelska) och en nyhetsblogg på svenska, Flexspan. Aktiv på Twitter med nyheter inom IT och lärande, @alacre.

Undervisning

Kursledare för en öppen, nätbaserad kurs i högskolepedagogik, Open Networked Learning, tillsammans med kollegor från 14 andra universitet i Sverige, Finland, Tyskland, Schweiz, Sydafrika och Singapore. 

 

Forskning

Se publikationslistan i DiVA.

Uppdrag

Medverkar i två pågående projekt i EUniWell-samarbetet: ett inom öppen utbildning och ett i utbildning för migranter och flyktingar.

Styrgruppsmedlem (2014-2020) i Nätverket för IT inom Högre Utbildning (ITHU).

EDEN (European Distance and E-learning Network). EDEN Fellow (2017) and member of the EDEN NAP Steering Committee (Network of academics and professionals) 2017-2020.

Medverkade i Vinnovaprojektet Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning. (2018-2020)

Har deltagit i flera europeiska och nordiska projekt, bland annat:

2014-2018 Medlem i en ISO standardiseringskommitté som tog fram ISO 21001 Management Systems for Educational Organisations.

2012-2019 Svensk representant i Nordiska Rådets NVL Distans-nätverk.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))