Profilbild

Alexander Gustafsson

Doktorand
Institutionen för fysik och elektroteknik Fakulteten för teknik
0470-70 87 41
Hus D 0065
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Forskning

Min forskningsfokus ligger i huvudsak på teoretiska beräkningar av molekylers beteende när de fäster på metallytor. Elektronkonfiguration och annat beräknas med densitetsfunktionalteori (DFT). Med en svepelektronmikroskop-spets (STM) styr vi den elektriska strömmen genom molekylen, där den inelastiska strömmen direkt kan jämföras med experimentella resultat, i vilka man ofta ser signaturer av vissa av molekylens vibrationsfrekvenser. I experiment ger STM-spetsen även möjlighet att framkalla enkla kemiska reaktioner på ett kontrollerat sätt, vilket vi har tittat på teoretiskt.

Publikationer

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)