Profilbild

Alexander Gustafsson

Universitetsadjunkt
Institutionen för fysik och elektroteknik Fakulteten för teknik
+46470708741
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Forskning

Min forskning handlar om elektrontransport i nanostrukturer. Mer precist har vi från och med hösten 2014 arbetat på en teoretisk modell som kan beräkna sveptunnelmikroskop-bilder (STM) från parameterfria beräkningar, vilket huvuddelen av min doktorsavhandling består av. Vi har även tittat på enkla kemiska reaktioner på metallytor, och beräknat dessa med en egenhändigt framtagen teori.

Mitt huvudintresse är numeriska simuleringar i främst Python och Mathematica. Detta är genomgående för mina senaste års arbete inom teoretisk fysik. 

Publikationer

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)