Undervisning

Jag undervisar i fysik och teknik i huvudsak på lärarutbildningen, men även på basåret/basterminen.

Forskning

Min forskning handlar om elektrontransport i nanostrukturer. Mer precist har vi från och med hösten 2014 arbetat på en teoretisk modell som kan beräkna sveptunnelmikroskop-bilder (STM) från parameterfria beräkningar, vilket utgör skelettet i min avhandling. Vi har även tittat på enkla kemiska reaktioner på metallytor och beräknat dessa med en egenhändigt framtagen teori.

Mitt huvudintresse är numeriska simuleringar i främst Python och Mathematica. Detta är genomgående för mina senaste års arbete inom fysik. 

Publikationer

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)