Alexandra Holtti

Alexandra Holtti

Internationaliseringsstrateg
Lärarutbildningskansliet Nämnden för lärarutbildningar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Internationaliseringsstrateg vid Kansliet för lärarutbildning. Jobbar med Teacher Education Arena inom EUniWell, diverse COIL-projekt med anknytning till lärarutbildningarna, VFU utomlands för lärarstudenter, utbytesstudier för lärarstudenter med mera.