Alf Månsson

Alf Månsson

Professor
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
43029, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Jag forskar om molekylära motorer och bionanoteknologi och undervisar företrädesvis i fysiologi. Jag är Professor i fysiologi och har disputerat i medicinsk vetenskap. I övrigt har jag studerat matematik, fysik och datalogi (150 p).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)