Amanda är en psykolog som arbetar i Centre for Discrimination and Integration Studies och Diversity in the Labour Market Group

Forskning

Decision making and equality and diversity in recruitment, discrimination, well-being in organizations

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)