Amanda Hellström

Amanda Hellström

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
44189, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är utbildad sjuksköterska med en specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad. Jag disputerade 2013 vid Lunds universitet med en avhandling om insomni hos äldre personer, och våra möjligheter att på icke-farmakologisk väg, genom god omvårdnad, främja en bättre sömn. Sedan 2014 har jag arbetat vid Linnéuniversitetet som universitetslektor.

 

Forskning

Efter disputationen har jag genomfört studier som berör hur sömn interagerar med olika sjukdomstillstånd, t ex. hjärtsvikt eller bensårsproblematik. Jag har också intresserat mig för psykometri och validering av instrument. I linje med detta driver jag ett projekt där jag tillsammans med andra forskare från Linnéuniversitetet, Högskolan i Kristianstad, Jönköping University, Linköpingsuniversitet samt University of Oxford, översatt och testat ett sömn skattningsinstrument bland universitetsstudenter.

Jag ingår också i forskargruppen iCare, där jag specifikt medverkar i ett projekt som undersöker vad som sker med sömnen efter ett hjärtstopp.

I forskargruppen SSiHC arbetar jag med ett projekt kallat ePATH (electronic Patient Activiation in Transition to Home). Genom flera olika studier undersöker vi i detta projekt hur patienter kan stärkas i sin egenvård och hur vårdövergångar till hemmet kan göras trygga och säkra. Bl a. har vi utvecklat och utvärderar under 2018/2019 ett e-hälsostöd för patienter med cancer.

Genom ett fakultetsövergripande samarbete mellan Institutionen för vårdvetenskap och Sjöfarts högskolan arbetar jag också med resilience engineering. Enkelt beskrivet handlar det om att skapa ett säkert och hållbart arbetsliv och samhälle, under både förväntade och oväntade omständigheter. Det kan göras genom design av sociotekniska system, där människan i interaktion med teknik, snabbt och flexibelt kan anpassa sig efter de rådande förhållandena.

Uppdrag

Ledamot i Fakultetsstyrelsen, FHL

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)