Amanda Hellström

Amanda Hellström

Docent
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad. Jag disputerade 2013 vid Lunds universitet med en avhandling om insomni hos äldre personer, och våra möjligheter att på icke-farmakologisk väg, genom god omvårdnad, främja en bättre sömn. Sedan 2014 har jag arbetat vid Linnéuniversitetet som universitetslektor.

Undervisning

Jag har sedan 2014 varit involverad i undervisningen i Sjuksköterskeprogrammet, i vårdvetenskapliga och vetenskapsteoretiska kurser och sedan 2020 är jag också programansvarig.

Jag handleder också flera doktorander inom vårdvetenskap och hälsovetenskap.

 

Forskning

Efter disputationen har jag fortsatt med studier som berör hur sömn interagerar med olika ohälsotillstånd. Jag har också intresserat mig för psykometri och validering av instrument som används inom forskning och klinisk verksamhet, för att skatta hälsomått. Det sistnämnda arbetar vi specifikt med i forskargruppen HOMe.

Forskargruppen ReAction bedriver forskning som syftar till att förbättra hälso- och sjukvårdens förutsättningar att genomföra god och säker vård på ett jämlikt sätt genom patientens vårdkedja, samt att med ökad träffsäkerhet stärka individers förmåga att aktivt främja sin egen hälsa. Inom denna grupp arbetar jag med projekt kopplade till olika ehälsostöd och digitala vårdtjänster. Ett särskilt fokusområde är också sexuell hälsa och välmående efter cancerbehandling.

I forskargruppen iCare, medverkar jag i studier som undersöker vad som sker med sömnen efter ett hjärtstopp.

Jag arbetar också i projekt som leds från Jönköping University, vilka fokuserar på sömnproblem i samband med cancer och Restless legs syndrome (RLS). Även här är målet att utveckla fungerande strategier och behandlingar, baserade på god vård och patientmedverkan, för att lindra symtom.

Uppdrag

Ledamot i Fakultetsstyrelsen, FHL

Programansvarig Sjuksköterskeprogrammet

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))