Ambrose Dodoo

Ambrose Dodoo

Professor
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i byggteknik, och mitt arbete består av undervisning och forskning kring hållbarhetsrelaterade frågor som berör samspelen mellan byggnader, energi och miljö. Min bakgrund innefattar byggteknik och miljövetenskap, och hade docentur i bygg- och energiteknik i 2015 vid Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag handleda examensarbeten på grund- och masternivå, och undervisar kurser i energi- och klimateffektivt byggande och livscykelanalys.

Forskning

Min forskning fokuserar på byggsimulering, installationsteknik och livscykel modellering av energi, ekonomi och miljöpåverkan skapade av byggda miljön. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)