Amelie Johansson

Utredare
Universitetsledningens kansli
+46480497721
+46727065511
Spara kontaktuppgifter

Jag arbetar som utredare vid universitetsledningens kansli med fokus på utbildningsfrågor och utbildningskvalitet. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga ärenden till Rådet för utbildning och lärande (RUL) och Kvalitetsutskottet (KU). Jag ingår även i arbetsgrupper som hanterar kursklassificering och förvaltningsrättsliga frågor.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)