Jag arbetar som utredare vid universitetsledningens kansli med fokus på utbildningsfrågor och utbildningskvalitet. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga ärenden till Rådet för utbildning och lärande (RUL) och Kvalitetsutskottet (KU). Jag ingår även i arbetsgrupper som hanterar kursklassificering och förvaltningsrättsliga frågor.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)