Anders Åberg

Anders Åberg

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är filmvetare och intresserar mig mycket för svensk film, på senare tid särskilt barnfilm, men även för tv-fiktion och förhållandet mellan olika medier och konstarter. Mest har jag arbetat utifrån kulturhistoriska och kulturanalytiska infallsvinklar för att undersöka hur föreställningar och värderingar framställs, skapas och sprids genom film och tv. När jag arbetat med barnfilm har jag också kommit in på frågor om filmpåverkan och om hur film kan användas i pedagogiska sammanhang. Jag har undervisat på alla slags filmvetenskapliga kurser, först som doktorand i Lund, senare i Växjö vid det som nu är Linnéuniversitetet, där jag var med och startade ämnet filmvetenskap 2001. 

Undervisning

De senaste åren har min undervisning handlat om film i skolan och om film och nation.

Forskning

Båda dessa undervisningsteman anknyter till min pågående forskning. Jag forskar om svensk barnfilm och särskilt om hur den på olika sätt finns i en nationell diskurs. Det handlar alltså om frågor som hur svenska barnfilmer framställer olika aspekter av "svenskhet": till exempel värderingar och dygder som föreställs vara särskilt svenska, svensk natur och historia, och förhållandet mellan det som anses svenskt och det som anses främmande. Jag diskuterar detta i förhållande till föränderliga nationella föreställningar i kulturen i övrigt under perioden 1944–2006. Jag har skrivit ett antal vetenskapliga artiklar och konferensbidrag om det här ämnet och arbetar nu med en bok. I tidigare forskning har jag intresserat mig för svensk 1960- och 1970-talsfilm. Regissören Vilgot Sjömans filmer från den perioden var ämnet för min doktorsavhandling från 2001. Vid Linnéuniversitetet är jag knuten till två forskargrupper. Dels Chilll, som är inriktat på barns kultur, dels IMS som är ett av universitetets fem spetsforskningscentra. Inom ramen för IMS verksamhet planerar jag att utveckla forskning om modern tv-fiktion.

Uppdrag

Under många år har jag arbetat med akademiskt ledarskap och kvalitetsarbete. Jag har bland annat varit prefekt och haft uppdrag på fakultetsnivå. Just nu är jag prefekt för Institutionen för film och litteratur och ordförande i utbildningsrådet vid Fakulteten för konst och humaniora.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))