Anders Fröjmark

Anders Fröjmark

Docent
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
34042, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Kul att du har hittat till denna sida. Jag heter Anders Fröjmark och är docent i historia. Efter studier vid universiteten i Lund och Uppsala disputerade jag i Uppsala 1992 på en avhandling om medeltida mirakelberättelser (se publikationslistan). Innan jag 1994 började vid dåvarande Högskolan i Kalmar (nu en del av Linnéuniversitetet) kom jag närmast från en ettårig post-doc vid Université de Paris X-Nanterre.

Undervisning

Historia. Det vetenskapliga tänkandets historia. Östersjöns städer under stormaktstiden – kulturer i krig och fred. Handskriftsläsning. Att arbeta med historiskt källmaterial i historieundervisningen.
Exkursioner är en undervisningsform som jag uppskattar att arbeta med.

Forskning

Min forskning berör främst nordisk medeltid. Flera av mina publikationer rör helgonkulten och vad de källor som helgonkulten har avsatt kan bidra med, för att ge information om bland annat tro, värderingar, sociala förhållanden och sjukdomar i dåtidens samhälle.
Jag ingår som medlem i projektet Kartläggning av religion i vardagen – medeltida helgonkulter i Sverige och Finland. Detta VR-finansierade projekt pågår under perioden 2019–2023 och syftar till att utifrån ett omfattande och komplext källmaterial skapa en digital karta över helgonkulten i den medeltida svenska kyrkoprovinsen, omfattande större delen av Sverige samt Finland, som skall kunna användas av forskare, studenter, kulturarvsinstitutioner, personer verksamma inom turismen och över huvud taget av den intresserade allmänheten. Projektet omfattar samverkan med kulturarvsinstitutioner i Sverige och Finland.
Ett annat projekt handlar på kvinnor med makt och kvinnligt ledarskap under senmedeltiden, med ett särskilt fokus på hertiginnan Ingeborg Håkansdotter (1301–1361) och unionsdrottningen Margareta.
Utöver detta har jag ett intresse för relationerna mellan Skandinavien och Baltikum i historia och nutid och deltog bland annat i det Erasmus-finansierade projektet BSHP (Baltic Sea History Project) 2017–2019.

Uppdrag

Internationellt samarbete med bland annat universitet i Balticum, Belarus och USA. STINT-stipendiat vid University of Hartford hösten 2001.
Kontakter med kulturarvsinstitutioner i Sverige och Finland inom projektet Kartläggning av religion i vardagen – medeltida helgonkulter i Sverige och Finland.
Medlem av Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia) sedan 2008.
Ingår i redaktionsrådet för Historisk tidskrift (Sverige).
Medlem av andra nationella och internationella historiska föreningar och nätverk.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Övrigt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))