Profilbild

Anders Fröjmark

Docent
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
+46480446135
+46725949413
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Min forskning berör främst nordisk medeltid. Flera av mina publikationer rör helgonkulten och vad de källor som helgonkulten har avsatt kan bidra med, för att ge information om bland annat tro, värderingar, sociala förhållanden och sjukdomar i dåtidens samhälle. Ett nystartat projekt behandlar den nordiska unionsdrottningen Margaretas ledarskapsstil och villkoren för kvinnlig maktutövning under medeltiden. Utöver detta har jag ett intresse för relationerna mellan Skandinavien och Baltikum i historia och nutid.

Undervisning

Historia. Det vetenskapliga tänkandets historia. Vetenskapsteori
och metod. Östersjöns städer under stormaktstiden - kulturer i krig och fred. Att arbeta med historiskt källmaterial i historieundervisningen. International Business Studies: The Business Environment.

Forskning

Historia

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Övrigt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forskning­översikt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))