Anders Högberg

Anders Högberg

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Jag är också affilierad forskare vid University of Johannesburg, Sydafrika.

Undervisning

Jag undervisar på grundutbildning, masterkurser och forskarutbildning i arkeologi. Jag är också engagerad som lärare på Programmet för integrations- och mångfaldsstudier (PIMS) och som handlare på masternivå i Digital Humanities.

Forskning

Min forsking är bred och omfattar forskning om sydskandinavisk förhistoria, litisk teknologi, slitspårsanalyser, residue studier, proveniensstudier av flinta, flintnomenklatur och klassificering, människans kognitiva evolution, metallhantverk, landskapsarkeologi, materiell kultur, barn i förhistorien, teori och metod, experimentell arkeologi, publik arkeologi, kulturarvs- och kulturmiljöfrågor, uppdragsarkeologiska utvecklingsfrågor, kulturmiljöpedagogik, kulturarv och lärande, historiebruk och historiemedvetande, arkeologi i vår samtid, framtidsarkeologi, kulturarv och mångfaldsfrågor, tillgänglighet och samskapande, arkeologi och kärnbränsleförvaring, EU och kulturarv, museientreprenörskap och kulturentreprenörskap.

Uppdrag

Jag är ämnesansvarig och föreståndare för Centrum för Tillämpat Kulturarv vid Linnéuniversitetet. Jag är också affilierad till UNESCO Chair on Heritage Futures och en av grundarna av vår företagsforskarskola GRASCA. Jag är ordförande i styrgruppen för den nationella infrastrukturen SweDigArch. Från 2023 är jag med i Riksantikvarieämbetets forskningsråd. Sedan 2020 arbetar jag med OECD, Nuclear Energy Agency (NEA) Expert Group on Awareness Preservation after Repository Closure.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Övrigt (Referee­granskat)

  • Högberg, A., Lombard, M., Gärdenfors, P. (2019). Cumulative Culture : An Integrated Perspective. Chicago, University of Chicago Press.

    Comment on Dietrich Stout, Michael J. Rogers, Adrian V. Jaeggi, and Sileshi Semaw: Archaeology and the Origins of Human Cumulative Culture: A Case Study from the Earliest Oldowan at Gona, Ethiopia

    .

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))