Anders Högberg

Anders Högberg

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag disputerade 2009 vid Lunds universitet. Jag har tidigare arbetat med arkeologi på museer och inom kulturmiljövården.

Undervisning

Jag undervisar på grundutbildning och forskarutbildning i arkeologi. Jag ger också kurser och föreläsningar på masternivå i kulturvetenskap samt på lärarutbildningen.

Forskning

Mina projektengagemang och publicerade texter och skrifter omfattar studier av sydskandinavisk förhistoria, litisk teknologi, slitspårsanalyser, residue studier, proveniensstudier av flinta, flintnomenklatur och klassificering, den moderna människans tidiga förhistoria och utveckling, metallhantverk, landskapsarkeologi, materiell kultur, barn i förhistorien, teori och metod, experimentell arkeologi, publik arkeologi, kulturarvs- och kulturmiljöfrågor, uppdragsarkeologiska utvecklingsfrågor, kulturmiljöpedagogik, kulturarv och lärande, historiebruk och historiemedvetande, arkeologi i vår samtid, framtidsarkeologi, identitet, etnicitet och kulturarv, tillgänglighet och samskapande, arkeologi och kärnbränsleförvaring, EU och kulturarv, kommunikation och media samt E-lärande. För tillfället arbetar jag tillsammans med Cornelius Holtorf med ett projekt där vi undersöker minnes och kulturarvsaspekter av framtida långtidsförvaring av kärnbränsle. Ett annat projekt handlar om den tidigmoderna människans kognitiva utveckling i dagens Sydafrika för cirka 85 000 år sedan. Jag forskar på material utgrävt från en plats som heter Hollow Rock Shelter. Under 2015-2018 arbetar jag tillsammans med Peter Gärdenfors (Lunds universitet) i det VR-finansierade projektet Det sociala lärandes betydelse för den moderna människans evolution.

Uppdrag

Jag och några av mina kolleger arbetar också med ett samverkansprojekt med Kalmar Länsmuseum inom området tillämpat kulturarv: http://tillampatkulturarv.kalmarlansmuseum.se

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Övrigt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forskning­översikt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))