Anders Ingwald

Universitetslektor
Institutionen för fysik och elektroteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter

Har min akademiska bakgrund inom Systemekonomi, men har mer och mer under de senaste 10 åren intresserat mig för praktisk erfarenhetsbaerad yrkeskunskap, och genom detta svängt över mot ämnesområdet Yrkeskunnande och teknik, som handlar om kunskap och kunskapsutveckling (lärande).

Undervisning

Större delen av min undervisning sker på Yrkeslärarprogrammet, där jag är kursansvarig, examintor och mentor. Har tidigare även suttit i programrådet under ett antal år. Det är utifrån de perspektiv på kunskap, lärande och didaktik, som Yrkeskunnande och tekonologi ger som jag finns med i detta sammanhang.

Undervisar även på masterprogrammet: Yrkeskunnande pch professionsutveckling, samt på masterprogrammet: Innovation through Business, Engineering and Design.

Är även med på utbildningsar som ges på uppdrag av Skolverket kopplade till validering, APL samt Digitala verktyg för yrkeslärare (workshopserie).

Forskning

Forskar fortfarande inom Systemekonomi, med inriktnign mot underhåll. Men håller också på att växla in mot det område som Yrkeskunnande och teknologi handlar om. Planerar just nu för en liten studie kring dilemman som kan uppstå i och med att yrkeslärare i någon mening befinnser sig i två praxisfält (kommer från ett och går in i ett annat). 

 

Uppdrag

Internt har jag genom åren haft olika uppdrag som programrådsledamot (för yrkeslärarprogrammet), varit studierektor för forskarutbildning (fakulteten för teknik) och varit avdelningschef.

Externt sitter jag i styrgruppen för en YH-utbildning, och brukar också undervisa på YH-utbildningar.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))